Marți, 09 septembrie 2014 la ora 17:00

Mult iubita Mea fiică, în aceste vremuri Inima Mea se îneacă de atâta amărăciune. Sunt unii dintre voi care, după ce au acceptat Cuvântul Meu dat prin aceste Mesaje sfinte datorită Iubirii și Compasiunii Mele, M-au trădat în cel mai crud mod. Această trădare nu se deosebește de cea pe care am îndurat-o cât Am fost pe pământ.

Semințele îndoielii sunt plantate în ceilalți de către cei care au fost induși în eroare din cauza minciunilor și urii pe care cel rău a pus-o în inimile lor. El, cel care Mă urăște, va continua să incite la ură împotriva Mea infestându-i pe unii dintre cei care sunt implicați în această Misiune sau în alte misiuni din Cer, date pentru a salva sufletele. El va minți și îi va discredita pe aleșii Mei, pentru ca să poată îndepărta sufletele de la Mine. Cei care Îmi întoarceți spatele, să știți că trădarea voastră Îmi sfâșie Inima în două. Să știți că ceea ce faceți voi împotriva Mea e problema voastră, pentru că voința voastră liberă vă aparține. Însă atunci când vă folosiți influența pentru a îndepărta sufletele de Mine, Eu vă voi considera personal răspunzători pentru fiecare suflet pe care ați reușit să-l îndepărtați de Marea Mea Milostivire. Vai de omul care incită la ură împotriva Mea, Isus Cristos, când unica mea dorința este să-l iau cu Mine pe fiecare copil al lui Dumnezeu.

Eu vin să învălui sufletele în Milostivirea Mea iar dacă voi puneți piedici, răspândiți minciuni și îi provocați pe ceilalți să-i disprețuiască pe profeții Mei, atunci Eu vă voi pedepsi sever, pentru că acesta este unul dintre cele mai mari păcate împotriva lui Dumnezeu. Când voi, în mod deliberat, încercați să interveniți în Planul Meu de Salvare, Eu vă voi chema înaintea Mea în ultima zi și veți avea de dat socoteală pentru păcatul de a Mă fi lipsit de sufletele care au fost pierdute în favoarea celui rău din cauza faptelor voastre. Iar când voi declarați Cuvântul lui Dumnezeu ca provenind de la spiritul rău, Eu nu vă voi ierta niciodată pentru această ticăloșie. Tăceți. Nu comiteți această gravă ofensă împotriva lui Dumnezeu. Dacă nu mai acceptați Misiunea Mea, atunci dați-vă la o parte cu demnitate și nu scoateți nici un cuvânt. Tăcerea voastră vă va salva. Dacă rostiți ticăloșii împotriva Mea, Eu vă voi azvârli în pustiu și nu veți fi niciodată parte din Împărăția Mea.

Inima Mea e frântă, dar nu și Hotărârea Mea. Nu de greșeala voastră să vă temeți, ci de Mânia lui Dumnezeu, căci cei care îi înjură pe Profeții Mei, Mă înjură pe Mine.

Isus Cristos,
Fiul Omului