Vineri, 19 septembrie 2014 la ora 13:14

Iubita mea copilă, a fost prezis că în aceste vremuri se vor ridica mulți profeți falși și vor răspândi neadevăruri despre Cuvântul lui Dumnezeu.

Ei se vor ridica cu sutele de mii și vor fi susținuți de cei care pretind că îi reprezintă pe slujitorii Fiului meu. Ei vor predica și în grupuri mici, și în grupuri mari, iar voi îi veți recunoaște după profețiile false pe care ei le vor revela lumii. Ei vor fi văzuți ca persoane foarte sfinte, și unii dintre ei vor spune că au mari puteri de vindecare a trupului și a sufletului. Unii vor purta veșminte de oameni sfinți și vor promova o nouă carte liturgică, ce se va abate de la Adevăr. Mulți oameni vor fi derutați de învățăturile lor, căci ei vor amesteca afirmațiile lor false cu părți din Adevăr. Unul dintre obiectivele lor va fi să fie văzuți că pregătesc lumea pentru A Doua Venire a lui Cristos, și ei vor crea printre discipolii Fiului meu o mare așteptare a acestui eveniment. Dar nu va fi Fiul meu, Isus Cristos, cel pentru care îi vor pregăti ei pe copiii lui Dumnezeu.

Nu. Ci va fi anticristul.

Ei vor revela erori grave legate de Cartea Revelației, căci vor răstălmăci conținutul acestei cărți sfinte. Doar puțini vor ști că le sunt servite minciuni, și cel mai mare neadevăr pe care ei îl vor proclama va fi acesta: Ei vor spune că Isus Cristos, Fiul Omului, se va face curând cunoscut în lume. Că El va veni în trup. Că El va umbla printre oamenii Săi pe care îi va ridica în ziua de pe urmă. Aceasta nu se va întâmpla niciodată, pentru că Fiul meu, care a venit deja prima dată în trup prin Nașterea Sa, nu va mai veni în trup la A Doua Sa Venire.

Feriți-vă de omul care declară că el este Fiul Omului, care vă cheamă la el, căci el nu va fi de la Dumnezeu. Fiul meu va veni pe norii cerului; exact cum a părăsit pământul în timpul Ridicării Sale la Ceruri, așa va fi și în ultima zi.

Mama voastră iubitoare,
Mama Mântuirii