Marți, 23 septembrie 2014 la ora 23:30

Preaiubita mea fiică, pe măsură ce Eu ajung la copiii lui Dumnezeu, incluzându-i pe cei din toate religiile, pe necredincioși și pe creștini, mulți, ca urmare a Chemării Mele, se vor converti la creștinism. Aceasta va fi realizată prin Harul lui Dumnezeu, prin Puterea Duhului Sfânt.

În acest timp, creștinii de bună-credință și ucenicii Mei fideli vor vedea că încercările cărora vor trebui să le facă față vor fi foarte dificile. Îi întreb acum. Cine dintre voi este atât de puternic încât să stea în aceste timpuri de partea Mea și să respecte Adevărul, fără Intervenția Mea? Mulți dintre voi, cu inimă bună, Îmi vor rămâne devotați Mie, dar numai în sânul grupurilor voastre. Când sunteți de acord unii cu alții, vi se va părea ușor să-L slujiți pe Dumnezeu. Dar când veți avea de înfruntat opoziția – și se va întâmpla asta, într-o anume etapă, din partea dușmanilor Mei care vor încerca să vă atragă spre o doctrină falsă – nu vi se va mai părea atât de ușor.

Când veți fi criticați pentru că urmați adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, mulți dintre voi vor fi prea slabi ca să îl apere. Odată ce veți înfrunta opoziție din partea semenilor voștri creștini și când veți fi obligați să acceptați noua scriptură adaptată, dar falsă, veți fi loviți de durere. Atunci, credința voastră va fi testată cu adevărat. Veți avea două opțiuni.

Să credeți în Adevăr, așa cum a fost lăsat de către Dumnezeu, și pentru care a fost vărsat mult sânge pentru a-l reconcilia pe om cu Creatorul său; ori, să acceptați o versiune atenuată, infiltrată de neadevăruri, a Cuvântului Meu.

Alegerea primei opțiuni vă va aduce multă durere, întristare și suferință, fiindcă veți fi disprețuiți de alții pentru că-Mi rămâneți loiali. Dar, alegând cea de a doua opțiune – cu toate că s-ar putea să fiți copleșiți cu multe laude și acceptați de către colegii voștri și dușmanii Mei – veți plonja în întuneric și sufletul vostru va fi în primejdie.

Este ușor să spui că ești creștin, atâta timp cât nu ești amenințat pentru asta. Dar, dacă veți fi disprețuiți, batjocoriți, ridiculizați ori calomniați pentru Numele Meu, o parte dintre voi nu veți fi destul de puternici pentru a rezista acestor încercări. Mulți dintre voi Mă veți părăsi și vă veți îndepărta din teamă de opinia publică. Mulți dintre voi Mă veți trăda. Mulți dintre voi veți întoarce spatele, pentru că vă va fi prea rușine să purtați Crucea Mea.

Niciodată să nu credeți că a fi ucenicul Meu este ușor, pentru că nu este. Dar va veni o vreme când credința voastră va fi supusă testului suprem și atunci Eu voi ști cine este cu Mine și cine nu.

Al vostru, Isus