Miercuri, 24 septembrie 2014 la ora 15:05

Mult iubita Mea fiică, la fel cum preaiubita Mea Mamă a fost aleasă de Dumnezeu ca precursor al venirii lui Mesia, tot așa ea este chemată să pregătească omenirea pentru a Doua Mea venire.

Ea a fost ridicată la cea mai înaltă Ierarhie în Cer și i-au fost încredințate mari puteri, de către Tatăl Meu Veșnic. Cu toate acestea, ea rămâne și acum așa cum a fost atunci și cum va fi întotdeauna, un devotat și smerit slujitor al lui Dumnezeu. Ea Îl slujește pe El în planul Lui de a ridica omul la perfecțiunea pentru care a fost creat.

Frumusețea omului, creat după Chipul Viu al lui Dumnezeu, este de nedescris. Niciun bărbat, femeie sau copil de pe acest pământ nu egalează această perfecțiune cu care Dumnezeu i-a înzestrat pe Adam și Eva, când i-a creat. Păcatul le-a pricinuit căderea, iar Lucifer a fost inamicul lor. Apoi, această perfecțiune a fost distrusă. Pătat de păcat, omul nu-și va mai recâștiga niciodată această stare perfectă, până când șarpele și toți cei care i se închină lui nu vor fi alungați. Până când acea zi va veni, frumusețea corpului uman și sufletul său vor rămâne pătate.

Omul este cea mai mare iubire a lui Dumnezeu. Îngerii sunt slujitorii Lui și prin aceasta, și ei trebuie să arate iubire pentru creaturile lui Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu pentru familia Sa depășește tot ceea ce El a creat și, până când nu va recâștiga sufletele copiilor Săi, El nu se va odihni niciodată. Dumnezeu permite multe suferințe, umilințe și tragedii, care sunt cauzate de ura celui pe care El l-a ridicat la cel mai înalt rang – fostul Arhanghel Lucifer, care a devenit satana. Căzut din cauza geloziei, mândriei și iubirii de sine, el i-a provocat Tatălui Meu cea mai mare durere posibilă. Și astăzi, ca și atunci, el face același lucru.

Îngerii fideli Tatălui Meu, toți sfinții și mult iubita Mea Mamă au format o legătură care niciodată nu poate fi ruptă. Tot ce poruncește Tatăl Meu este dus la îndeplinire de către Ierarhia Sa de Elită. El nu este niciodată pus la îndoială. Orice ar dori Tatăl Meu, este calea corectă și cea mai puternică. Acesta este modul în care rasa umană poate fi salvată din blestemul celui rău. Aceasta este prerogativa Lui. Nimeni nu va îndrăzni vreodată să se îndoiască de acest lucru. În Planul Său Final, etapa finală în care va duce la îndeplinire Planul Său de mântuire, El va interveni în multe moduri.

Titulatura Mamei Mele, “Mama Mântuirii”, ultima dată ei de către Tatăl Veșnic, Dumnezeu cel Preaînalt, nu este o întâmplare. Ea a fost trimisă pentru a avertiza lumea și pentru a o pregăti pentru atacul final al celui rău împotriva rasei umane. Ei i-a fost încredințată această sarcină și vă cer să acceptați acest lucru și să răspundeți la chemarea ei la rugăciune în orice moment.

Sfânta Treime va aduce multe binecuvântări celor care au răspuns acestei misiuni finale din Cer – Misiunea Mântuirii. Acceptați, cu recunoștință, această favoare care a fost făcută umanității cu iubire și mărinimie a inimii.

Al vostru iubit, Isus