Sâmbătă, 27 septembrie 2014 la ora 19:20

Iubiții mei copii, cum mi se rupe inima în aceste vremuri îngrozitoare în care omul s-a ridicat pentru a-L sfida pe Dumnezeu în atât de multe feluri.

Legile lui Dumnezeu sunt încălcate în toată lumea deoarece păcatul nu mai este recunoscut ca fiind un lucru rău. Dimpotrivă, el este justificat cu orice ocazie, astfel încât omul nu mai poate face diferența între bine și rău. Când acceptați păcatul, în toate formele lui, și declarați că el nu are importanță, nu veți fi mulțumiți niciodată. Păcatul, odată ce este văzut ca fiind mai degrabă o greșeală omenească, va conduce la păcate mai mari și mai grave, până când în final va duce la o întunecime a spiritului și la separarea de Dumnezeu. Aceasta va lăsa un vid în sufletul vostru și vă va aduce o formă de nefericire din care este greu de ieșit.

Întunericul vine de la spiritul răului. Lumina vine de la Dumnezeu. Păcatul aduce întuneric și, dacă nu recunoașteți păcatul și nu căutați reconcilierea, el va crește și se va infecta până când vă va sufoca spiritul. Nimic din această lume nu poate și nici nu va aduce sufletului alinarea după care tânjește. Numai reconcilierea sufletului cu Dumnezeu poate elibera sufletul de această sufocare.

Păcatul este real. El există și va continua să existe până la A Doua Venire a Lui Cristos. Copiii lui Dumnezeu care înțeleg cele Zece Porunci date de El, vor ști că omul trebuie să-i ceară iertare lui Dumnezeu ori de câte ori păcătuiește. E bine chiar dacă omul îl caută pe Dumnezeu și imploră Iertarea Sa în mod repetat, căci acesta este singurul mod de a rămâne în uniune cu El. În acest fel, veți primi multe Haruri, vă veți maturiza și veți locui în Lumina lui Dumnezeu.

Omul trebuie să accepte că este slab din cauza existenței păcatului. El trebuie să accepte că păcatul îl poate despărți de Dumnezeu. Dacă nu acceptă acest fapt, atunci omul spune că el este egalul lui Dumnezeu. Fără să creadă că păcatul există, omul nu îi poate sluji lui Dumnezeu. Atunci crește depărtarea dintre om și Creatorul său, până când nu mai există nicio comunicare între om și Dumnezeu.

Dorința satanei este să captureze suflete și să le împiedice să se mântuiască. Până când omul nu acceptă importanța recunoașterii Legilor lui Dumnezeu, el Îl va nega.

Mama voastră iubitoare,
Maica Mântuirii