Duminică, 28 septembrie 2014 la ora 18:15

Mult iubita Mea fiică, Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum a fost lăsat de El, și Cuvântul dictat Sfinților Mei Apostoli, a fost fundația pe care s-a construit Trupul Meu Mistic, Biserica.

Cuvântul Veșnic este fundația pe care stă Biserica. Invers nu se poate. Cuvântul lui Dumnezeu este Veșnic - e săpat în stâncă. El este fundația Adevărului. Fundația Bisericii Mele nu poate fi zdruncinată, însă edificiul care stă deasupra ei poate fi modificat și completat. Totuși, dacă se modifică edificiul, fundația s-ar putea să nu îl mai susțină, dacă acesta deviază de la structura de clădire pentru care ea a fost proiectată.

Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi modificat niciodată pentru că acesta nu se schimbă niciodată. Căci cum ar putea s-o facă? Dumnezeu nu spune un lucru care să însemne altceva. Biserica trebuie să fie subordonată Cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu se subordonează acelor membrii ai Bisericii Mele care ar putea să fie de altă părere. Dacă îndrăzniți să manipulați Cuvântul, Mă veți trăda pe Mine, Isus Cristos. Eu sunt Biserica. Trupul Meu este Biserica și tot ceea ce izvorăște din Mine e sfânt. Căci voi, acești slujitori sfințiți ai Mei, Mă puteți reprezenta pe Mine doar atâta timp cât susțineți Adevărul. Atâta timp cât voi vă încredeți în Mine și Mă cinstiți, și vă asigurați că procedurile corecte sunt în vigoare în Biserica Mea, voi puteți spune că sunteți ai Mei.

Când Dumnezeu a dictat Evangheliile, prin Puterea Duhului Sfânt, Cuvântul poate că a fost exprimat folosindu-se diferite expresii, dar oricum el a rămas același. Când Dumnezeu a vorbit prin profeți și prin acei apostoli ai Mei binecuvântați cu Darul Duhului Sfânt, limbajul a fost clar, simplu și autoritar. Același lucru e valabil și astăzi când Dumnezeu vorbește profeților Săi. Limbajul este clar, simplu și este dat cu autoritate, pentru că vine de la Dumnezeu. Cuvintele spuse de Mine, Mântuitorul vostru, sunt în spiritul Sfântului Meu Cuvânt conținut în scripturi, pentru că ele provin din aceeași Mână. Așadar, feriți-vă de oricine vă dă o nouă versiune a Adevărului, versiune care e dificil de înțeles, greu de urmat și confuză. Când Adevărul este răstălmăcit, de aici va rezulta o falsă doctrină. Ea va fi plină de lipsuri, ilogică și va fi exact opusul Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu.

Atunci când vi se spune că Dumnezeu, datorită Milostivirii Sale, va accepta păcatul, să știți că aceasta este o minciună. Dumnezeu va accepta sufletul plin de căință, însă nu va accepta niciodată păcatul, pentru că asta e imposibil.

Agățați-vă tot timpul de Adevăr, pentru că fără el veți trăi o minciună.

Al vostru, Isus