Miercuri, 01 octombrie 2014 la ora 21:15

Mult iubita mea fiică, trădarea față de Mine, Isus Cristos, Fiul Omului, este larg răspândită în rândul celor care spun că Mă slujesc. M-au părăsit chiar și cei care spun că sunt slujitorii Mei loiali, iar credința lor este doar o licărire din ce a fost odată. Ceea ce a început cu dragoste și compasiune pentru Mine s-a redus la o fracțiune din ceea ce a fost înainte și acest fapt a fost cauzat de mai multe lucruri.

Foarte mult dispreț s-a abătut asupra Bisericii Mele din cauza sufletelor căzute, care au fost duse în păcat grav. Mulți dintre slujitorii Mei sfințiți nevinovați au suferit din cauza păcatelor altora, iar aceasta le-a adus o mare rușine. Apoi, când Legile lui Dumnezeu au fost date deoparte și abia s-a mai vorbit despre ele, mulți au uitat că Poruncile lui Dumnezeu trebuie susținute cu orice preț. Dacă slujitorii Mei sfințiți au oprit predicarea Adevărului și au respins importanța abordării existenței păcatului, atunci cum ar putea copiii lui Dumnezeu să fie mai înțelepți? Slujitorii Mei sfințiți au datoria morală de a susține Cuvântul lui Dumnezeu și de a-i avertiza pe copiii lui Dumnezeu cu privire la pericolul păcatului. Dar ei au decis să nu facă acest lucru. Mulți se tem să predice Adevărul de teama de a nu fi persecutați de către cei care îi învinovățesc pentru păcatele altora.

În timpul Meu pe pământ, Eu nu am ezitat niciodată să predic despre pedeapsa pe care omul o va suferi dacă nu caută iertarea lui Dumnezeu pentru păcatele sale. Ar trebui ca motivul pentru evitarea păcatului să fie nu teama de pedeapsa lui Dumnezeu, ci dorința ca tu, păcătosul, să poți fi salvat. Păcatul este ceva cu care voi trebuie să trăiți, dar nu trebuie să-l acceptați niciodată. Trebuie să vă luptați cu el, pentru că Eu doresc să vă salvez sufletele. De ce nu aș dori să vă salvez sufletele, cu orice preț? Nu am suferit Eu pentru voi și n-am avut Eu parte de o moarte chinuitoare pe Cruce, numai ca astfel să puteți fi răscumpărați voi în ochii lui Dumnezeu? Atunci de ce slujitorii Mei sfințiți nu predică despre necesitatea absolută de a căuta viața veșnică? Dacă nu căutați viața veșnică, nu o veți găsi.

Este de datoria tuturor celor care Mă slujesc să ajute la salvarea omului de la osânda veșnică. Adevărul a fost ascuns atât de mult timp încât multe suflete, din cauză că s-au complăcut în situația în care erau, au fost pierdute pentru Mine. Să știți că voi trimite îngerii Mei în ultima zi iar omenirea va fi împărțită în două jumătăți – cei care au comis atrocități și cei care sunt ai Mei. Vă rog pe voi, slujitorii Mei sfințiți, să spuneți Adevărul, căci Îmi veți pierde multe suflete dacă nu faceți astfel și Eu nu vă voi ierta niciodată pentru aceasta.

Ori ÎL slujiți pe Dumnezeu, ori cedați nebuniei oamenilor.

Al vostru, Isus