Vineri, 03 octombrie 2014 la ora 15:10

Mult iubita Mea fiică, fii atentă acum la Promisiunea Mea. Eu voi veni din nou ca să vestesc un nou început, o nouă lume fără de sfârșit. Toți aceia care acceptă Harul lui Dumnezeu, când Eu voi revărsa Milostivirea Mea asupra întregii lumi, vor fi parte a Împărăției Mele.

Eu am dat omenirii toate semnele, toate avertismentele și toate Harurile, ca ei să-și pregătească sufletele. Unii au auzit Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum a fost lăsat în Sfintele Evanghelii, și au luat aminte. Alții au auzit și au văzut Adevărul dar au refuzat sa-l accepte. În curând va veni o zi când va fi arătat deplinul Adevăr, ca și dovada despre Cine Sunt Eu, și păcătoșilor li se va da deopotrivă timp ca să ia propriile lor decizii, în acord cu propria lor voință liberă. Nici măcar unul dintre voi nu va fi forțat să accepte Milostivirea Mea, căci doar voi puteți lua această decizie. Alții vor refuza să dea mărturie despre Adevăr, chiar și atunci când îl vor vedea clar. Din păcate, aceștia vor fi pierduți. Alții vor avea nevoie de timp de gândire înainte de a-Mi jura credință Mie, însă acest timp, după ce Avertismentul va avea loc, va fi scurt.

Eu vin acum să vă spun despre evenimentele care vă vor dezvălui semnele acestor timpuri, ca și despre Prezența Mea în această Misiune. În multe națiuni vor fi văzute furtuni care vor dura câteva săptămâni.Vaccinarea globală despre care v-am vorbit în 2010 va avea loc în curând. Mâna lui Dumnezeu, Dreptatea Sa Divină, va fi văzută atunci când El va îngădui să fie ispitiți cei care Îl slujesc pe El în Biserica Mea. Când acestea și alte profeții se vor împlini, Eu voi fi în așteptare. Și apoi, va veni Avertismentul. El va veni cu puțin înainte de Marea Zi în care va fi în sfârșit împlinită Promisiunea Mea de a veni din nou.

Voi trebuie să vă încredeți în Bunătatea Mea, în Iubirea Mea și în Milostivirea Mea. Dacă faceți așa, veți fi suficient de puternici pentru a face față acestor încercări și insulte care sunt îndreptate împotriva voastră în Numele Meu și respectiv harului de a rămâne loiali Sfântului Meu Cuvânt.

Rămâneți în pace și cu speranță, căci Iubirea Mea pentru voi și iubirea voastră pentru Mine va distruge răul care a pus stăpânire pe sufletele celor care s-au separat ei înșiși de Mine.

Al vostru, Isus