Miercuri, 08 octombrie 2014 la ora 20:45

Mult iubita Mea fiică, Biserica Mea va fi răsturnată și cei care rămân credincioși Legilor lui Dumnezeu vor suferi foarte mult din cauza aceasta.

Biserica Mea, Adevărata Mea Biserică, se va târî pe burtă, în timp ce toate insultele la adresa Divinității Mele și a Legilor create de Tatăl Meu Veșnic îi vor fi azvârlite în față. Încuiați în spatele porților unei închisori aurite, mulți dintre slujitorii Mei sfințiți vor fi obligați să înghită erezia. Și nu numai atât, dar ei vor fi obligați să o și predice și să îi convingă pe cei nevinovați că, în lumea de astăzi, Cuvântul rescris al lui Dumnezeu este acceptabil.

Mânia Tatălui Meu în aceste timpuri a produs indignare pentru că, foarte curând, Biserica – ce va deveni de nerecunoscut – va pregăti noi ritualuri, noi reguli și practici, astfel încât nimic nu va mai semăna cu Biserica construită de Mine.

Toate aceste lucruri au fost permise de către Tatăl Meu, pentru că satana pune la încercare credința celor care sunt ai Mei. Vai de cei care Mă trădează, pentru că aceștia vor lua cu ei sufletele celor ale căror nume au fost păstrate pentru Mine. Eu voi lupta pentru aceste suflete. Voi pedepsi pe acei dușmani ai Mei pentru că, prin înșelătoria și viclenia lor, ei au ademenit sufletele și le-au luat de la Mine. Din cauza acestor păcate ei vor fi pierduți pentru Mine.

Biserica Mea a izvorât din Rărunchii Mei. V-am dat Trupul Meu prin moarte și acesta a devenit Biserica Mea. Acum ea va fi pângărită și Trupul Meu va fi crucificat din nou. Niciun grăunte de rușine nu vor simți dușmanii Mei, căci ambițiile lor de mărire și de satisfacere a propriilor dorințe nu au nicio legătură cu Mine.

Cât de ușor de dirijat sunt cei a căror credință este slabă. Cât de ușor de dirijat vor fi acele suflete cu o credință puternică, deoarece lor le va fi teamă să apere Adevărul. Numai rămășița, și cei cu adevărat devotați Cuvântului Meu, vor rămâne loiali Bisericii Mele. Și, datorită lor, Biserica Mea nu va muri niciodată.

Al vostru Isus