Joi, 09 octombrie 2014 la ora 20:40

Prea iubita Mea fiică, cât de însetat sunt Eu după iubirea oamenilor și cât de însetați sunt ei după Mine! Însă divizarea care îl desparte pe om de Mine, Dătătorul de Viață, este cel mai mare dușman al speciei umane.

Satana, cu căile sale înșelătoare și viclene, creează mari scindări în lume. Faptul că el stă ascuns îi dă o mare putere asupra sufletelor oamenilor. Influența sa malefică creează îndoieli asupra Existenței Mele, în cei care au credință slabă. El îi convinge pe alții, care nu cred în Mine, că omul este responsabil pentru orice alegere pe care o face. Influența sa, liniștitoare atunci când îl ispitește pe om, îi convinge pe cei asupra cărora are acces că ceea ce este rău este bun și ceea ce este bun este rău. El prezintă iubirea ca fiind voluptate; ura, ca pe o formă a dorinței; iar invidia și gelozia ca pe niște mijloace prin care se justifică distrugerea vieții altora.

Fiecare idee, fiecare dorință, fiecare nostalgie sau sete pe care el o plantează în sufletul oamenilor îi conduce pe aceștia la păcat. O infestare atât de mare în rândul omenirii, în aceste timpuri, a condus la faptul că iubirea curată, ce vine de la Dumnezeu, a fost înlocuită de pofte. Orice izvorăște de la șarpe va fi prezentat în inimile păcătoșilor ca fiind un lucru bun. Păcatul își găsește întotdeauna o justificare din partea păcătoșilor care se predau diavolului. Păcatul, odată justificat, este apoi glorificat până când este considerat o faptă măreață – vrednică de recunoaștere.

Vai de cel care îndrăznește să-i conteste pe cei care glorifică păcatul. Păcătosul care îmbrățișează cu mare bucurie păcatul, îi va influența și pe alții să facă la fel. Astăzi, influența celui rău poate fi văzută pretutindeni. În timp ce, odinioară, actele păcătoase erau ascunse cu grijă, în prezent nu mai există nici o rușine în a fi prezentate public lumii întregi. Tot ceea ce este dezgustător pentru Mine este îmbrățișat cu mare satisfacție. Răul este prezentat ca fiind bun și tot ceea ce este bun, după Legile lui Dumnezeu, este considerat a fi rău. Când diavolul lucrează, totul va fi prezentat invers și în totală opoziție cu ceea ce vine de la Mine. Să știți că, atunci când Cuvântul Meu este declarat a fi greșit, influența celui rău a atins culmile cele mai înalte.

Amintiți-vă că, după A Doua Venire, Purgatoriul nu va mai exista. Cerul și pământul vor deveni una iar Iadul va deveni sălașul celor care îl idolatrizează pe diavol și tot ceea ce vine de la el. Aburii căilor sale rele și perverse i-au infestat atât pe cei care cred în Mine cât și pe cei care Mă resping. Nimeni nu este în siguranță.

Rugăciunea, iubiții Mei ucenici, este refugiul vostru. Susțineți Cuvântul Meu și rugați-vă, nu pentru voi înșivă ci pentru cei care au făcut legământ cu cel rău. Ei au nevoie de rugăciunea voastră dimineața, la amiază și noaptea.

Al vostru Isus