Sâmbătă, 11 octombrie 2014 la ora 01:00

Mult iubita Mea fiică, Iubirea Mea pentru umanitate este infinită. Iubirea Mea este intensă și protectoare. Este pură, iar Eu trec cu vederea multe defecte datorită profundei Mele afecțiuni pentru păcătoși.

Eu păstrez sufletele în Compasiunea Mea și nu există nimic ce nu aș face pentru a le salva, astfel încât să-i pot uni pe toți ca unul în Mine. Cu toate acestea, lacrimile Mele în aceste timpuri curg în torente mari din cauza felului în care copiii lui Dumnezeu sunt răniți, abuzați, torturați, umiliți, flagelați și uciși de către dușmanii Celui Care a creat lumea. Cei care provoacă o astfel de suferință se află complet sub influența spiritelor rele, care le otrăvesc mintea cu minciuni, ură și dispreț față de viața umană. Nici un om nu poate să spună vreodată, nici măcar pentru o clipă, că atunci când ucide o altă ființă umană, el acționează în Numele lui Dumnezeu. Cei care creează războaie și provoacă genocid, în orice mod, și care spun că lucrează pentru Gloria lui Dumnezeu, se induc în eroare nu numai pe ei înșiși, ci și pe cei pe care îi recrutează pentru a le duce la îndeplinire intențiile lor rele.

Iubirea Mea este atât de puternică încât, dacă ar fi să vă rugați pentru aceste sărmane suflete pierdute, care cred că a ucide pe alții în Numele lui Dumnezeu este un lucru bun care le va aduce onoare, Eu le voi arăta Milostivirea Mea trezind în ele Spiritul Adevărului. Nu permiteți ca inimile voastre să se împovăreze. Dimpotrivă, să știți că deși aceste acte josnice, comise de cei care distrug vieți, sunt înspăimântătoare Eu, în Dreptatea Mea Divină, voi pune capăt acestor orori.

Eu vă voi înălța într-o clipă în Inima Mea Preasfântă, pe voi toți cei care aveți inimi calde și tandre, și vă voi salva, într-atât de mare este Iubirea Mea pentru voi. Iubiții Mei discipoli, voi nu va trebui să îndurați durerea unei morți trupești. Eu vă promit aceasta, dacă Mă ajutați, prin rugăciunile voastre, să salvez sufletele celor care au mai mare nevoie de Iertarea Mea și de Milostivirea Mea.

Ajutați-Mă în această mare lucrare și, în curând, totul va fi aprins de strălucirea și Gloria Noii Mele Împărății. Aici veți trăi veșnic fără nici o grijă în lume. Iubirea pentru Mine, pentru Tatăl Meu Veșnic, pentru familia și prietenii voștri va domni în lumea care nu va avea sfârșit.

Mergeți în pace, iubiți-Mă și slujiți-Mă.

Isus al vostru