Sâmbătă, 11 octombrie 2014 la ora 20:30

Mult iubita Mea fiică, nimeni să nu subestimeze Puterea lui Dumnezeu în nicio împrejurare care ar putea apărea în aceste timpuri. Puterea lui Dumnezeu este infinită și niciun om nu poate învinge Divinitatea sau Voia lui Dumnezeu. Niciun dușman al Meu nu se poate făli că este mai mare decât Dumnezeu care poate, cu o singură Suflare, să reverse asupra lumii Dreptatea Sa. Cu toate că Dumnezeu este răbdător, drept, corect și plin de Iubire necondiționată pentru toți copiii Săi – chiar și pentru cei mai răi dintre ei – El va pedepsi răutatea omului cauzată de influența diavolului.

Blestemați sunt cei care se ridică împotriva lui Dumnezeu sfidând Cuvântul Sfânt. La timpul lui Dumnezeu, după ce li se vor fi dat toate șansele de a se îndrepta, ei vor fi pedepsiți. Cei care adoră răul și fiara, vor fi fulgerați exact așa cum a fost când Lucifer a fost aruncat în abisul infernului dintr-o lovitură de fulger.

Când dușmanii Mei rănesc alți oameni, când încearcă să-i ucidă și să-i mutileze pentru a dobândi putere asupra celor slabi, vor suferi o pedeapsă îngrozitoare. Când un genocid, de orice fel, este îndeplinit, de către cei care venerează diavolul, asupra celor inocenți, aceia vor arde în iad și vor fi opriți chiar atunci când vor crede că au reușit.

Providența Divină va învinge întotdeauna, căci nu este Putere mai mare decât a Aceluia care a creat totul din nimic.

Isus al vostru