Duminică, 12 octombrie 2014 la ora 21:20

Mult iubita Mea fiică, Eu sunt Protectorul tuturor copiilor lui Dumnezeu – al fiecăruia dintre voi – indiferent de sexul, vârsta sau credința voastră. Eu sunt Protectorul Bisericii Mele de pe pământ pe care niciun om nu o va învinge. Ea va rămâne intactă, deși mulți Mă vor fi părăsit.

Cei care Mă părăsesc, care schimbă Cuvântul lui Dumnezeu, nu pot spune că ei sunt ai Bisericii Mele, căci Eu nu pot să protejez o biserică ce nu grăiește Adevărul. Adevăratul test al credinței voastre a început și, în curând, veți fi confuzi și nu veți ști încotro să vă întoarceți. Fiți siguri că, deși Sunt milostiv, Eu niciodată nu voi sta deoparte ca să le permit trădătorilor să pângărească Trupul Meu. Ei vor continua doar cât le va fi îngăduit, înainte ca forța de tunet a Mâinii lui Dumnezeu să fie auzită.

Trebuie să vă îndreptați toată atenția spre Mine și să acceptați faptul că Strâmtorarea s-a intensificat și că trebuie să se întâmple toate lucrurile prezise. Numai atunci când profețiile date Lumii la Începuturi vor deveni vizibile, omul va înțelege pe deplin că Timpul Meu este aproape peste voi. Nu trebuie să vă temeți niciodată de Mine, căci Iubirea și Milostivirea Mea sunt nemăsurate. Temeți-vă doar de cei care nu vin de la Mine, deoarece spiritul răului îi conduce ca să facă lucruri îngrozitoare. Numai prin rugăciune puteți să ajutați la ispășirea păcatelor lor, și printr-un astfel de act generos, puteți risipi fumul satanei. Aburii lui învăluie în aceste timpuri lumea, dar a fi în stare să-i recunoașteți prezența e mult mai dificil decât vă puteți imagina. Influența lui este întotdeauna ascunsă în spatele unei aparențe grijulii și a unor acte umanitare, și este prezentată în cel mai neașteptat – deși respectuos – mod. Omul care este binecuvântat cu Harul Discernământului va înțelege cum lucrează satana și îi va recunoaște acțiunile, indiferent cât de atent sunt ele camuflate când sunt prezentate lumii oarbe în fața Adevărului.

Curând, Glasul Meu va trezi în inima oamenilor spiritualitatea lor, percepția a ceea ce sunt ei, cunoașterea celui căruia ei îi aparțin, și conștientizarea vieții veșnice pe care Eu le-o voi aduce. Atunci când va începe această trezire, să știți că Puterea lui Dumnezeu va fi simțită când Dreptatea lui Dumnezeu se va înălța din cenușă și când un far de Lumină va aduce din nou viață pe câmpurile sterpe care vor fi fost lăsate pârjolite de către cel rău. Glasul Meu va fi auzit și mulți vor fi șocați când va începe acea zi. Glasul Meu va răsuna ca un tunet, și orice om drept își va pleca genunchiul, lăudând pe Dumnezeu. Eu vin în primul rând pentru cei care merită cel mai puțin Milostivirea Mea. Ei sunt cei care ar trebui să fie ultimii, din cauza modului în care M-au tratat. Și totuși, ei vor fi întâmpinați primii în Împărăția Mea. Apoi vor veni drepții. Cei răi vor fi lăsați în urmă.

Nicio piatră nu va rămâne neîntoarsă, până în ultima secundă, iar cei ce vor striga după Milostivirea Mea, o vor primi. Cei care Mă vor blestema, vor fi blestemați.

Isus al vostru