Marți, 21 octombrie 2014 la ora 23:40

Mult iubita Mea fiică, atunci când profețiile au fost date copiilor lui Dumnezeu la începuturi, ele au adus teamă în inima oamenilor. Aceasta s-a datorat îndoielilor care existau în mintea celor care nu credeau în Dumnezeu și confortului pe care omul îl simțea în mediul său pământesc natural. Era mai ușor să accepte o viață plină de imperfecțiuni decât să creadă într-o viață care exista în supranatural.

Dumnezeu nu și-a trimis profeții ca să-i înspăimânte pe copiii Săi. El i-a trimis ca să-i avertizeze asupra pericolelor care-i pândesc atunci când ei creează o prăpastie între om și Dumnezeu. Dacă această prăpastie devenea atât de adâncă încât majoritatea sufletelor îl respingeau pe Dumnezeu, El intervenea întotdeauna pentru a le salva. Dumnezeu a intervenit întotdeauna prin profeții Săi, și prin profeții Săi a putut Dumnezeu să-i educe pe copiii Săi pe calea Domnului. Fără profeții lui Dumnezeu, omului nu i-ar fi fost dat Adevărul. Ceea ce Dumnezeu dă poporului Său, prin Cuvântul scris, niciun om să nu dea la o parte.

Omul nu este vrednic să schimbe Cuvântul lui Dumnezeu, nici nu este el în măsură să schimbe înțelesul Cuvântului și nici nu are dreptul să facă aceasta. Când un om ia Cuvântul lui Dumnezeu și îl interpretează eronat în mod deliberat, ca să facă rău altora, acesta este un păcat grav. Au fost mulți care au încercat să schimbe înțelesul Cuvântului dar au dat greș. Cu toate acestea, există unii care au creat versiuni ale Cuvântului care difereau de Adevărul deplin, iar oamenii nu au fost cu nimic mai înțelepți. Pe aceste suflete Eu nu le fac răspunzătoare, pentru că au folosit Cuvântul doar ca să dea slavă lui Dumnezeu.

Când am venit Eu ca să predic Adevărul, oamenii s-au temut de Mine. S-au temut și de toți profeții care au venit înainte de Mine. Pe ei, ca și pe Mine, i-au urât pentru că au adus omenirii Adevărul, prin Cuvântul vorbit. Cartea Apocalipsei, dată lui Ioan Evanghelistul prin Puterea Duhului Sfânt, a fost ignorată de către Bisericile Mele Creștine. Despre ea se vorbește rar, și mulți din Biserica Mea o resping ca nefiind relevantă.

A venit acum timpul ca Adevărul să fie în sfârșit rostit și ca oamenii să facă alegerea. Acceptați Adevărul dat vouă în Cartea Apocalipsei, și pregătiți-vă pentru ca totul să fie în ordine și plăcut Mie în Ziua cea Mare. Sau, ignorați Adevărul și Promisiunea Mea de a veni din nou. Ascultați cu urechea surdă Rugămințile Mele dar amintiți-vă că Eu voi veni ca un hoț în noapte și numai cei care Mă primesc cu bucurie și acceptă Milostivirea Mea vor fi ai Mei.

Eu vă avertizez doar pentru că vă iubesc. Dacă nu ar fi Iubirea Mea, aș alunga rasa umană în pustie după cât de nerecunoscătoare sunt sufletele lor.

Isus al vostru