Joi, 23 octombrie 2014 la ora 15:14

Mult iubita Mea fiică, cu fiecare faptă bună și cu fiecare act de caritate, forțele celui rău se diminuează. Cu fiecare rugăciune și suferință oferite pentru sufletele celor în întuneric, ura și acțiunile rele sunt eradicate. Să știți că faptele bune care vin de la orice persoană atinsă de Puterea Duhului Sfânt distrug influența lui satana în lume.

Ridicați-vă, voi toți cei care ați acceptat Adevărul conținut în Cartea Apocalipsei, și rugați-vă pentru salvarea tuturor copiilor lui Dumnezeu. Cereți, cereți, cereți iar Eu vă voi răspunde când vă rugați pentru cei despre care știți că au intenția să distrugă întreaga credință în Mine, Isus Cristos.

O, cât de arogant este omul care ia în derâdere Existența Mea, Divinitatea Mea și Promisiunea Mea de a veni din nou! Cât este de închisă mintea lor la Iubirea pe care o port Eu în Inima Mea pentru toți păcătoșii, inclusiv pentru cei care Mă trădează. Cât de ușor de manipulat sunt cei care sunt lipsiți de Duhul Sfânt. Vai de cei care se ridică împotriva Darului Duhului Sfânt care izvorăște de la Mine și care este forța motrice a tuturor lucrurilor. Cât de însetați sunteți voi, cei care Mă renegați. Apa nu vă va stinge niciodată setea, și va veni o zi când Mă veți implora pentru Fântâna Vieții. Până când va veni acea zi, dacă nu Îmi veți cere să beți de la Mine, nu veți avea viață.

Veniți – cereți-Mi să vă luminez. Permiteți focului Duhului Sfânt să aprindă sufletele voastre. Dacă veniți la Mine, cu deplină încredere și smerenie, Eu vă voi umple cu Prezența Mea, iar când Mă veți recunoaște Eu vă voi da viața după care tânjiți. Numai atunci va domni pacea în inimile voastre.

Isus al vostru