Duminică, 26 octombrie 2014 la ora 23:10

Prea iubita Mea fiică, cei care Mă neagă o fac deoarece cred că dacă Eu aș exista, cu siguranță, un Dumnezeu al Iubirii nu ar permite niciodată ca suferința, tragediile neașteptate, bolile ori moartea prematură să aibă loc.

Dumnezeu dăruiește viață și tot El o ia înapoi după dorința Sa, pentru că din orice Act al lui Dumnezeu întotdeauna izvorăște ceva bun, fie pentru lumea în care trăiți, fie pentru Împărăția Mea Cerească. Lipsa de încredere în Mine este cea care generează amărăciune în sufletele care Mă judecă pe Mine pentru acte pe care ele le consideră crude și inutile. Ceea ce nu știu ele este că există un timp pentru orice – este un timp pentru a trăi și este un timp pentru a muri – și că Dumnezeu este Creatorul Vieții. Numai El poate decide când să o ia înapoi.

Suferința de mâna altora este altceva, este ceva cauzat de păcat – nu de către Dumnezeu. Când omul alege între diferitele căi ale vieții, este în întregime după voia lui pe care dintre acestea o alege. Unii aleg înțelept, urmându-și propria conștiință și înțelegând diferența dintre bine și rău. Alții vor alege calea despre care ei cred că le va aduce cele necesare pentru a trăi în lume. Dar, vor fi și din aceia care vor alege fără înțelepciune și se vor angaja pe o cale a egoismului, a răutății și lăcomiei.

Toate lucrurile bune vin de la Dumnezeu. Câteodată, ceea ce pare a fi nedrept este peste puterea voastră de înțelegere, dar să știți că Dumnezeu alege cum să culeagă roadele pentru binele omului. Iar suferința este parte a Planului Său de Salvare a sufletelor. El nu găsește plăcere în suferință, ci aceasta este o formă de purificare. Când voi suferiți, Dumnezeu va încerca să folosească această suferință pentru binele propriului vostru suflet. Dar, El niciodată nu vă va forța să faceți nimic, deoarece El vă dăruiește liberă voință. Abuzul libertății de voință poate duce la păcate teribile și totuși Dumnezeu nu vă va lua niciodată această libertate. Libera voință este sacrosanctă (inviolabilă). Ea a fost dăruită în mod liber de către Dumnezeu omului și este singurul Dar pe care nu îl va lua niciodată înapoi de la voi. Cu toate acestea, tocmai prin libera sa voință omul cade din starea de Har în păcat.

Cel rău se joacă cu libera voință a omului prin intermediul ispitelor asupra simțurilor. Libera voință, când este folosită în mod corect, este un Dar care poate aduce mare Slavă lui Dumnezeu. Dar, când se abuzează de ea, comițându-se atrocități, este folosită de satana pentru a aduce blestemul asupra omenirii.

Bătălia pentru suflete se va termina când libera voință a omului se va uni cu Voia lui Dumnezeu. Numai atunci va deveni omul liber de toate lucrurile care îi aduc tristețe și suferință de orice fel.

Voia lui Dumnezeu va domni în lumea ce va veni, care nu are sfârșit.

Al vostru, Isus