Marți, 28 octombrie 2014 la ora 20:20

Mult iubita Mea fiică, copiii Mei trebuie să știe că există doar un singur Dumnezeu. Numai unul singur. Iar ceilalți există doar în mintea oamenilor. Orice alt dumnezeu este urâciune în Ochii Mei iar omul care cedează tentației de a adora dumnezei falși slujește numai diavolului, care se bucură când omul cade din starea de Har.

Eu sunt Începutul și Sfârșitul. Nimic nu este mai presus de Mine. Nici chiar demonii și îngerii căzuți, pe care Eu i-am aruncat în abis, nu vor sta niciodată înaintea Mea să Mă provoace, pentru că ei nu au o asemenea putere

Atât de multe religii au fost fondate de către omul supus greșelii, iar acest lucru a provocat multă confuzie. De la începuturi, Eu am vorbit cu un singur Glas, și până la sfârșit nu poate exista decât un singur Glas. Lumea e a Mea pentru că Eu am creat-o. Eu am creat tot ceea ce este viu. Am creat de asemenea Ierarhia Mea Cerească din care i-am aruncat pe acei îngeri care M-au sfidat și M-au trădat. Mulți dintre acești îngeri căzuți comunică cu copiii Mei care au creat tipul de spiritualism new age. Îi atenționez pe aceia dintre voi care prin astfel de practici adoră falși dumnezei: un astfel de spiritualism vă expune sufletele spiritelor rele, a căror unică dorință este să vă distrugă sufletele.

Acești îngeri falși sunt demoni, deghizați ca spirite vii ale luminii, și ei vă seduc ca să credeți neadevăruri. Veți fi hrăniți cu toate minciunile despre Ierarhia Mea Cerească astfel încât să vă așezați toate nevoile voastre în fața satanei și a spiritelor rele. Tot ceea ce fac ei este să vă atace sufletele precum fiarele sălbatice și apoi să vă părăsească, lăsându-vă goi și lipsiți de orice iubire. La început, când vă veți deda la astfel de idolatrii, vi se va da un fals sentiment de pace. Demonii pot avea asemenea puteri, însă ele sunt de scurtă durată. Pentru că odată ce au câștigat accesul la sufletele voastre, ei vă vor chinui și vă vor împinge la acte demonice.

Eu Sunt tot ceea ce a fost la Început și Eu Sunt Sfârșitul. Totul începe și se termină cu Mine. Atunci când voi plasați falșii dumnezei înaintea Mea, și faceți asta din cauza dorințelor voastre egoiste de a căuta plăcerea, puterea și controlul asupra destinului vostru, voi sunteți vinovați de încălcarea Primei mele Porunci.

Fără Mine, voi nu ați putea exista. Fără Mine, voi nu aveți niciun viitor. Fără Fiul Meu voi nu puteți veni la Mine. Dacă Îl respingeți pe unicul Meu Fiu Preaiubit, Isus Cristos, adevăratul Mesia, atunci voi Mă respingeți pe Mine.

Adevărul a fost dat pentru prima dată lumii atunci când păgânismul era în floare. Adevărul a fost dat lumii odată cu nașterea Fiului Meu și generații întregi s-au convertit. Adevărul e dat lumii din nou, acum când marea apostazie sufocă sufletele celor care cred în Fiul Meu, iar păgânismul e din nou în floare. Așa cum a fost la început, când Eu am fost respins de omul nerecunoscător, la fel va fi și la sfârșit, când inimile oamenilor se vor transforma în piatră și sufletele lor vor fi oferite de bună voie diavolului. Apoi lumea așa cum o știți nu va mai fi, căci Noul Cer și Noul Pământ vor fi una. În cele din urmă pacea va domni din nou iar Eu îi voi uni pe toți cei care aleg să vină cu Mine.

Preaiubitul vostru Tată
Dumnezeu cel Preaînalt