Vineri, 31 octombrie 2014 la ora 18:25

Prea iubita Mea fiică, Voia Mea este săpată în stâncă și toți cei care Mă iubesc cu adevărat vor deveni una cu Voia Divină a Domnului. Dacă negați Voia Mea, nu veți mai putea deveni ai Mei. Dacă vă ridicați împotriva Mea, Eu nu vă voi permite să intrați în Împărăția Mea, pentru că numai cei care vin la Mine predându-Mi în întregime voia lor liberă, vor putea spune cu adevărat că sunt ai Mei. Dacă voi nu sunteți ai Mei, cum aș putea Eu să câștig inimile voastre nerecunoscătoare? Aceia dintre voi care Mă blestemă, care își varsă disprețul asupra celor care susțin Cuvântul Meu, sau care încearcă să intervină asupra Voinței Sfinte a lui Dumnezeu, vor fi aruncați în abis, după ce se vor fi făcut toate eforturile pentru a-i salva.

Când M-am născut, mulți dintre dușmanii Mei, ale căror suflete fuseseră infestate de către spiritele rele, i-au făcut greutăți Mamei Mele. Cei care au persecutat-o în Timpul Meu de pe pământ, erau, în multe cazuri, surprinși să simtă o asemenea ură împotriva ei. Dar ea a suferit, în Numele Meu. Cei care s-au opus Primei Mele Veniri au refuzat să accepte Voia lui Dumnezeu, – cea de a-i elibera din cătușele care le înlănțuiau gleznele și care le fuseseră puse de către demoni.

Eu am petrecut mare parte din Misiunea Mea de pe pământ alungând spiritele rele din sufletele celor afectați, în timp ce îi învățam pe cei care nu cunoșteau Voia lui Dumnezeu. Acum, când Mă pregătesc să vin din nou, Misiunea Mea va fi de data aceasta și mai dificilă. Acelora dintre voi cu inimi împietrite, care refuză să Mă asculte, le spun aceasta: doar prin credința pe care o aveți, nu veți finaliza această călătorie către Viața Veșnică, dacă nu-Mi sunteți cu adevărat devotați Mie, printr-o viață de rugăciune și adorare. Voi nu sunteți binecuvântați cu suficientă înțelegere sau cunoaștere a Cuvântului Meu, ca să respingeți Avertismentul Meu în aceste timpuri. De ce vă vărsați disprețul asupra Mea acum? Ce credeți voi că vă va face vrednici să stați înaintea Mea, când Îmi veți cere viața veșnică? Vă spun că încăpățânarea voastră vă orbește față de adevărul Revelației Divine, căreia îi sunteți martori, manifestată prin aceste Sfinte Mesaje ale Mele către lume.

Suflete nerecunoscătoare, vă lipsește cunoașterea care v-a fost dăruită detaliat în Prea Sfânta Biblie. N-ați învățat nimic din nicio lecție care v-a fost predată. Mândria voastră și căutarea auto-mulțumirii, Mă decepționează. Ochii voștri nu pot să vadă și, drept rezultat, voi nu veți fi pregătiți pentru Mine. Pentru fiecare insultă pe care o aruncați celor care spun Adevărul – în ciuda opoziției din partea voastră – va trebui să răspundeți în fața Mea. Atunci eu vă voi cere să justificați fiecare cuvânt, fiecare acțiune, fiecare faptă făcută împotriva Mea. Nu puteți spune niciodată că sunteți cu Mine dacă luptați împotriva Mea, prin intermediul Cuvântului Meu dăruit vouă din Mila lui Dumnezeu, Care nu va obosi niciodată în Încercarea Sa de a vă salva sufletele.

Când vi se dăruiește Darul unor revelații particulare, aveți dreptul de a discerne. Dar, nu aveți autoritatea să-i judecați sau să-i răniți pe alții, chiar dacă ei nu vin de la Mine. Eu, Isus Cristos, am făcut cunoscut faptul că omul nu are dreptul să judece niciun alt suflet. Dacă Mă nesocotiți, și dacă le faceți nedreptăți fie chiar și profeților care sunt falși, Eu vă voi judeca și vă voi pedepsi, exact așa cum îi pedepsiți și voi pe cei pe care îi urâți. Nu puteți urî pe cineva în Numele Meu. Dacă urâți pe cineva, o faceți în numele satanei. Eu vă voi scăpa de necazurile voastre numai atunci când veți veni și Mă veți implora să vă izbăvesc de un asemenea păcat. Dar mulți dintre voi nu veți face niciodată acest lucru, pentru că v-ați pus pe voi înșivă deasupra Mea, și pentru aceasta, veți suferi.

Niciunul dintre voi să nu declare un alt suflet ca aparținând celui rău, pentru că el, satana, se bucură de cei care se fac vinovați de o asemenea greșeală. Nici unul dintre voi nu este atât de curat de păcate încât să poată emite o asemenea judecată.

Cel care este al Meu și care Mă cunoaște cu adevărat, nu va chinui niciodată un alt suflet în Numele Meu.

Al vostru Isus