Duminică, 02 noiembrie 2014 la ora 17:20

Mult iubita Mea fiică, vreau ca voi toți, discipolii Mei iubiți, să vă încredeți în tot ce Eu v-am învățat și în tot ceea ce vă spun Eu acum, căci toate Planurile Mele sunt conforme cu Voia Tatălui Meu Veșnic. Nu trebuie să vă temeți de viitor niciodată, căci totul este în Mâinile Sale Sfinte.

Credeți, și veți găsi pacea. Planul Meu se va realiza în sfârșit, și toată suferința va fi învinsă și orice rău va fi abolit. E timpul să acceptați Adevărul, chiar dacă el poate fi înfricoșător. Dacă vă puneți în Mine toată încrederea, Eu vă voi ușura povara și Harul Meu vă va umple cu Iubirea Mea care vă va aduce multă alinare în aceste timpuri dureroase.

Eu voi veni într-un moment în care vă așteptați cel mai puțin, iar până atunci voi trebuie să vă rugați, să vă rugați, să vă rugați pentru cei care nu Mă cunosc, ca și pentru cei care Mă cunosc dar refuză să recunoască Cine sunt Eu.

Eu voi continua să revărs asupra voastră Darul Duhului Sfânt (Paraclete) ca să Mă asigur că nu plecați de lângă Mine. Toate Darurile vor fi revărsate asupra celor care Mă iubesc cu inima smerită și căită. Însă Iubirea Mea nu va ajunge la acele suflete care Mă onorează în proprii lor termeni incorecți. Nu voi atinge nici inimile sufletelor încăpățânate care cred că Mă cunosc, dar a căror mândrie îi orbește în fața Adevărului care le-a fost dat încă de la începuturi.

Adevărul vine de la Dumnezeu. Adevărul va continua să trăiască până la sfârșitul timpului. Adevărul va fi în curând revelat în întregime, și atunci el va străpunge inimile celor care au refuzat Mâna Intervenției Mele. Apoi, Oștirea Mea se va ridica unită, întru Slava lui Dumnezeu, ca să proclame Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu până în ultima zi. Ei vor aduce cu ei sufletele păgânilor care vor fi înțeles că există doar un singur Dumnezeu. Nu păgânii vor fi cei care nu Mă acceptă. Ci dimpotrivă, vor fi sufletele creștinilor, cărora li s-a dat Adevărul dar au fost induși într-o gravă eroare. După aceste suflete ale creștinilor tânjesc Eu cel mai mult, și ei sunt cei pentru care vă cer să vă rugați în fiecare moment al zilei.

Iubitul vostru Isus