Miercuri, 05 noiembrie 2014 la ora 13:30

Mult iubita Mea fiică, iubește-Mă și află că Eu îi iubesc și prețuiesc pe toți copiii Mei. De asemenea, să știi totuși că Dreptatea Mea este de temut. Nici un om dintre voi să nu desconsidere Dreptatea Mea, pentru că aceasta se va dezlănțui ca o furtună îngrozitoare și va mătura sufletele celor care refuză Milostivirea Mea.

Mânia Mea nu le este cunoscută multora, dar să știți aceasta. Dacă omul care Mă cunoaște hulește împotriva Duhului Sfânt, Eu nu-l voi ierta niciodată. Nimic nu poate și nici nu va schimba acest lucru, pentru că un asemenea om și-a ales el însuși propria soartă și ca atare nu poate exista reconciliere. Omul care se ridică în picioare înaintea Mea și justifică luarea unei vieți, să știe că propria lui viață va fi luată de către Mine. Daca un om își vinde sufletul satanei, Eu nu îl pot lua înapoi pentru că el devine una cu cel rău. Când un om care vorbește în Numele Fiului Meu, Isus Cristos, distruge sufletele celor care sunt ai Mei, el va fi aruncat deoparte de către Mine pe veci. Temeți-vă acum de Mânia Mea, pentru că Eu voi pedepsi fiecare suflet care sfidează până la sfârșit Voia Mea.

Nu trebuie să vă temeți de a Doua Venire a Fiului Meu, pentru că ea este un Dar. Nu trebuie să vă temeți nici de vreo suferință pe care ați putea-o îndura înainte de acea zi, pentru că va fi de scurtă durată. Temeți-vă doar pentru sufletele celor pe care Eu nu pot să-i salvez și care nu vor avea nici o dorință de a se salva. Acestea sunt sufletele care știu că Eu exist, însă îl aleg în loc de Mine pe dușmanul Meu.

Eu voi interveni în multe moduri ca să-i salvez pe cei care nu Mă cunosc deloc. Eu voi despuia sufletele celor care sfidează toate Legile pe care Eu le-am făcut iar ei vor îndura pe acest pământ suferințele Iadului și Purgatoriului. Astfel ei vor fi purificați și Îmi vor fi recunoscători pentru că le arăt acum această Milostivire. Cu mult mai bine este să îndure ei aceasta acum, decât să sufere o veșnicie în uniune cu cel rău. Voi niciodată nu trebuie să puneți sub semnul întrebării Căile Mele, pentru că tot ceea ce fac Eu este pentru binele copiilor Mei, astfel încât ei să poată fi cu Mine pentru o viață de Glorie Veșnică.

Pedeapsa Mea, care urmează să fie aruncată peste oameni, Mă doare. Ea îmi frânge Inima, însă este necesară. Toată această suferință va fi uitată și lumina va distruge întunericul. Întunericul nu-și va mai arunca blestemul său groaznic asupra copiilor Mei. Eu vă spun acestea pentru că voi sunteți pe cale să fiți duși într-o teribilă întunecime prin înșelăciunea diavolului. Dacă Eu nu vă informez despre consecințele acestui fapt, voi nu veți avea nici un viitor în Paradisul Meu.

Cât de repede au fost uitate Poruncile Mele. Cât de repede cade omul din starea de Har atunci când nu mai susține Cuvântul Meu.

Preaiubitul vostru Tată
Dumnezeu Cel Preaînalt