Sâmbătă, 08 noiembrie 2014 la ora 17:05

Draga mea copilă, azi este o zi specială fiindcă Cerul sărbătorește aniversarea primului meu mesaj dat ție ca unui mesager al lui Dumnezeu. Vin azi să-ți aduc vestea că multe milioane de oameni se vor converti mulțumită acestei misiuni.

Eu, ca slujnică smerită aleasă de Domnul, l-am dat lumii pe Mesia. Mie mi-a fost dat un rol foarte special în Planul Său de a-i salva pe toți copiii Săi iar astăzi, în rolul meu de Mamă a Mântuirii, îi chem pe toți copiii Săi.

Voi nu trebuie să respingeți niciodată încercările lui Dumnezeu de a vă aduce Adevărul. El, Tatăl meu Veșnic, vă iubește pe fiecare, iar această misiune a fost profețită. El aduce lumii secretele conținute în profețiile date lui Daniel și apoi discipolului pe care El l-a ales, Ioan Evanghelistul. Cartea Adevărului este conținută în Revelațiile publice și este foarte important ca voi să nu respingeți această Carte Sfântă.

Mulți s-au convertit deja prin aceste mesaje, și, mulțumită acestei misiuni, unei mari părți a omenirii i se va arăta Milostivirea lui Dumnezeu. Nu respingeți Generozitatea Sa pentru că cea mai mare dorință a Lui este să adune laolaltă omenirea în noua lume care va veni.

Când Fiul meu a înviat din morți acest fapt a fost un mesaj pentru lume. La fel ca Fiul meu, cei care Îi rămân loiali vor fi înviați în trup ca și în suflet în ultima zi. Nici unul dintre cei care Îi cer Milostivirea nu va fi lăsat în urmă. Din păcate, cei care se luptă cu Dumnezeu, din cauza încăpățânării și a urii lor, interferă cu Strădania Sa de a-i uni pe toți copiii Săi.

Fiți recunoscători pentru Milostivirea lui Dumnezeu. Fiți recunoscători pentru Cruciada de Rugăciuni, pentru că ele aduc o mare Binecuvântare. Vă rog să-mi permiteți mie, Mama voastră preaiubită, să vă umplu inimile cu bucurie. Voi trebuie să permiteți fericirii, care poate veni doar ca un Dar de la Dumnezeu, să vă inunde sufletul, conștienți fiind de ceea ce va veni. Fiul meu va veni în curând să revendice Împărăția care Îi aparține. Noua Împărăție, care apare din cenușa încă fumegândă, va aduce fiecăruia dintre voi o mare bucurie și fericire. Pentru că atunci voi veți fi ajuns acasă în Brațele Primitoare ale Regelui, Mesia, care a făcut un mare sacrificiu pentru mântuirea voastră.

Vă rog să acceptați acest mare Dar. Nu permiteți acelor suflete, ale căror inimi sunt contaminate de ură, să vă îndepărteze de la Adevăr. Fără Adevăr nu poate exista viață.

Mergeți, dragii mei copii, și cereți-mi să vă protejez mereu pentru că misiunea mea este să vă conduc de-a lungul dificilului drum către Tronul scumpului meu Fiu, Isus Cristos.

Mama voastră,
Mama Mântuirii