Duminică, 09 noiembrie 2014 la ora 15:20

Mult iubita Mea fiică, ceea ce am vrut Eu să fac dintotdeauna a fost să salvez sufletele copiilor lui Dumnezeu. Tot ceea ce a dorit Tatăl Meu a fost să Îl iubească copiii Lui pe El așa cum El îi iubește pe ei.

Chiar și atunci când primul Său copil i-a respins Iubirea, Scumpul Meu Tată a întocmit Cele Zece Porunci, pentru a-i înlesni omului să trăiască după Regulile Sale. Dorința omului trebuie întotdeauna să fie cea de a sluji Domnului său, iar pentru aceasta omul trebuie să arate iubire fraților și surorilor sale. Respectând Legile lui Dumnezeu, omul Îi va rămâne fidel Lui și va deveni mai apropiat de El. Dar, respingând Cele Zece Porunci, omul creează o mare distanță între el și Dumnezeu.

Misiunea Mea de pe urmă, aceea de a-i aduce omului fructele mântuirii sale, a adus multe Daruri. Doresc acum ca începând din această zi, fiecare dintre voi să recitați în fiecare zi Rugăciunea 33 a Cruciadei de Rugăciune, și să păstrați aproape de voi o copie a Peceții Dumnezeului Celui Viu.Mulți oameni care poate nu au cunoștință de această Misiune pot să primească Protecția dată de Pecete dacă vă rugați voi pentru ei recitând această rugăciune.

Toți copiii lui Dumnezeu care au Pecetea Dumnezeului Celui Viu vor fi imuni la necazurile care vor veni pe măsură ce se desfășoară Marea Strâmtorare. Vă cer să faceți asta azi, pentru că vă promit o mare protecție împotriva celor ce persecută Credința Creștină, și împotriva frământărilor care vor fi văzute în cele patru colțuri ale pământului. Vă cer să nu permiteți ca teama, de niciun fel, să vă tulbure inima. Deoarece doresc, din Milostivirea Mea, să salvez întreaga lume, Eu declar acum că voi salva cinci miliarde de suflete mulțumită acestei Misiuni. Declar că aceasta este una dintre cele mai mari Milostiviri pe care Eu le-am revărsat vreodată în istoria omenirii.

Să mai știți de asemenea că într-atât de mare este Îndurarea Mea încât Eu voi scurta suferința care va fi impusă omenirii de către fiară. Dar întâi va avea loc Pedeapsa lui Dumnezeu, pentru că așa a fost profețit și pentru că ea este o parte necesară a purificării finale a omului.

Încredeți-vă în Mine. Înălțați-vă inima și nu vă temeți niciodată de răul și de nelegiuirea la care veți fi în curând martori. Dacă voi credeți în Mine, atunci permiteți bucuriei să vă umple sufletul. Eu îi voi mântui pe toți cei pentru care voi implorați Milostivirea Mea prin recitarea rugăciunilor Cruciadei. Unicul păcat care nu poate fi iertat este păcatul veșnic al hulirii Duhului Sfânt (blasfemia împotriva Duhului Sfânt n.tr.).

Astăzi este ziua în care Eu promit în mod solemn să aduc omenirii iubirea, pacea și bucuria Împărăției Mele prin mântuirea a cinci miliarde de suflete.

Eu vă iubesc și vă prețuiesc pe toți. Nu e nimic ce nu aș face Eu pentru voi dacă este conform cu Voia lui Dumnezeu. Tot ceea ce trebuie să faceți este să cereți.

Isus al vostru