Joi, 13 noiembrie 2014 la ora 11:10

Mult iubita Mea fiică, Eu îți revelez astăzi unul dintre cele mai mari mistere ale timpurilor din urmă.

Înșiruirea evenimentelor care duc la ziua cea de pe urmă este asemănătoare cu Răstignirea Mea, care va fi retrăita etapă cu etapă, până în ziua în care Eu voi veni, din nou, pentru a salva lumea.

Când am fost în Grădina Ghetsimani eram părăsit, singur și copleșit de durere, pentru că foarte puțini au crezut că am spus Adevărul. Iubirea Mea pentru Tatăl Meu M-a susținut, dar Dragostea Mea pentru umanitate a însemnat că Eu am acceptat, deși cu un imens efort, chinul pe care l-am îndurat din mâna satanei, inclusiv tortura fizică și psihică.

Cât de mult am suferit în acea Grădină! Cât L-am implorat pe Tatăl Meu să-Mi aducă ușurare! Cât de zdrobită a fost Inima Mea când cel rău mi-a arătat cum se va sfârși lumea. El M-a chinuit, a râs de Mine, M-a scuipat și M-a batjocorit când Mi-a arătat sufletele dușmanilor Mei care într-o zi vor spune lumii că ei slujesc Biserica Mea. Acest lucru a fost ca și cum i-ar fi arătat pe iubiții Mei apostoli trădându-Mă și apoi jurând fidelitate satanei. El Mi-a arătat sufletele credincioșilor ale căror voci vor fi considerate ca fiind ale unor fanatici radicaliști și care vor fi acuzați de crime îngrozitoare. I-am văzut pe cei care declarau că Mă reprezintă pe Mine, persecutându-i pe prooroci și pe vizionari, și i-am văzut și pe cei care încercau chiar să-i distrugă. A trebuit să îndur o mare întunecime când am văzut că lumea în care am locuit odată, nu numai că va deveni oarbă referitor la Cine Sunt Eu, dar nici măcar nu i se va pomeni vreodată despre Mine.

Am fost aruncat la pământ, pus cu Fața în noroi, lovit, biciuit și cu hainele sfâșiate – de către satana. El M-a chinuit, dincolo de puterea Mea omenească de rezistență și până la limita maximă de suferință a trupului fizic. În ciuda acestui fapt, Mi s-a dat puterea de a continua să îndur inevitabila Mea Răstignire, care Mă îngrozea. Cu toate acestea, Iubirea Mea pentru om a înlocuit frica Mea omenească.

Slujitorii Mei sfințiți care vor refuza să Mă trădeze vor suferi o izolare similară. Ei vor cădea în dizgrație și vor fi dați deoparte. Izolarea lor nu va fi condamnată de Biserica Mea din cauza fricii care va sălășui în ea.

Când Eu am fost biciuit, cei care au înfăptuit cele mai crude și josnice acte asupra Trupului Meu, s-au bucurat. Am fost considerat a fi un om rău și un profet fals și ca atare M-au biciuit. Ei s-au lăudat cu sfințenia lor, cu dreptatea și cunoștințele lor legat de Sfintele Scripturi, în timp ce agresau Trupul Meu. Ei nu au putut accepta profeția că Mesia al lor va veni ca să-i salveze. Cei care vor proclama a Doua Mea Venire vor îndura același tratament.

Când M-au dezbrăcat, ei au vrut să Mă umilească și mai mult și astfel M-au îmbrăcat într-o zdreanță roșie care nu Mă acoperea aproape deloc, pentru a profana și mai mult Trupul Meu. Dar atunci când au înfipt spinii, ca niște ace, în Capul Meu, ei au declarat că Fiul Omului era un impostor și de aceea nu merita să fie acceptat. Ei Mi-au scos Ochiul din orbită, dar durerea era fără importanță în comparație cu ceea ce declarau ei, că nu Mă acceptau ca Salvatorul copiilor lui Dumnezeu.

Curând, toate aceste lucruri urmează să fie din nou puse în practică atunci când Eu, Isus Cristos, Capul Bisericii Mele, voi fi îndepărtat și Coroana Mea Îmi va fi luată. Un conducător fals, anticristul, Mă va înlocui pretinzând a fi Capul Meu dar, spre deosebire de Mielul Sacrificat, el va purta o coroană sclipitoare de aur. Dedesubtul acestei fațade se va afla un miez putred, și, împreună cu minciunile, falsitățile, blasfemiile și ereziile care se vor revărsa din gura sa, el va prezenta totul ca și cum ar fi mierea care curge dintr-un stup de albine. Să nu vă faceți iluzii, fiara va avea o înfățișare frumoasă, cu voce mângâietoare și plăcută, cu comportament impunător. El va fi arătos și atrăgător, dar din gura sa se va revărsa veninul care vă va otrăvi sufletele.

Când Îmi duceam Crucea, Eu nu am putut face aceasta de unul singur. Era atât de grea încât nu puteam face decât un singur pas o dată și mergeam foarte încet. Trupul Meu era sfâșiat în multe locuri și din cauza pierderii de Sânge am leșinat de multe ori, atât de slăbit eram. Eram orbit la un ochi și spinii de pe Capul Meu făceau ca Sângele care se scurgea din Rănile Mele, să trebuiască să fie șters încontinuu de către cei care mergeau alături de Mine. Altfel nu aș fi putut să mai fac niciun pas înainte.

Același lucru va fi adevărat despre Rămășița Bisericii Mele, ultimul refugiu al Trupului Meu. Ei vor mărșălui, așa cum am făcut și Eu, cu o cruce grea pe umeri, dar în ciuda durerii, abuzului, suferinței și pierderii de sânge, ei vor rezista până la sfârșit. Pentru că Sângele Meu Prețios se va revărsa peste sufletele lor împreună cu Propria Mea Suferință – Propria Mea Răstignire. Și, în ziua în care nu se vor mai ține Sacrificiile Zilnice ale Liturghiei, Prezența Mea se va stinge. Când va veni acea zi în care Trupul Meu – Biserica Mea pe pământ – va fi în cele din urmă distrusă, crucificată și profanată, totul se va schimba pentru totdeauna.

Ceea ce susține viața este Trupul Meu, Biserica Mea, cât încă ea mai trăiește în lume. Dar când va fi distrusă, viața așa cum o cunoașteți va lua sfârșit. Când Biserica Mea va fi trădată, sacrificată și desființată, la fel ca Răstignirea Mea, aceasta va marca sfârșitul timpului.

Al vostru Isus