Joi, 13 noiembrie 2014 la ora 23:20

Mult iubita Mea fiică, Dumnezeu, prin revelațiile private, oferă copiilor Lui o mai bună înțelegere a ceea ce este cuprins în Sfânta Scriptură. Dacă Dumnezeu decide să le dea copiilor Lui Daruri speciale, atunci e Dreptul Lui să facă aceasta. Dacă n-ar fi fost asemenea Daruri precum Sfântul Rozar, atunci sufletele ar fi pierdute pentru El.

Voi, iubiții Mei discipoli, trebuie să înțelegeți că singurul obiectiv al revelațiilor private este să salveze suflete prin convertire. Rugăciunile sunt mereu parte a revelațiilor private și astfel voi veți ști că ele vin din Cer.

Voi nu trebuie neapărat să Mă ascultați acum pentru că tot ceea Dumnezeu a dorit să știți voi este conținut în Preasfintele Evanghelii. Din păcate, foarte puțini dintre discipolii Mei au înțeles învățăturile conținute în ele. Adevărul este cuprins atât în Vechiul cât și în Noul Testament. Mereu a existat dorința lui Dumnezeu de a interveni în lume revelând sufletelor alese Adevărul, cu scopul de a determina o mai bună înțelegere a ceea ce este necesar pentru a vă salva sufletul. Aceasta este, de asemenea, și o modalitate prin care El îi avertizează pe copiii Săi atunci când sunt induși în eroare de dușmanii Lui.

Cartea Tatălui Meu conține Adevărul și acesta nu poate fi niciodată completat sau corectat. Nu poate fi nici modificat în vreun fel. E Datoria Mea, acum, să fac cunoscut conținutul Cărții Apocalipsei pentru a vă ajuta să înțelegeți că fiecare profeție cuprinsă în ea se va împlini pentru că așa a fost lăsat Cuvântul.

Conținutul acestei Cărți e dificil de citit pentru că prezice ultima trădare a Mea, Isus Cristos, venită din partea celor care pretind că ei conduc Biserica Mea. Fie ca Adevărul să se facă auzit, pentru că el este scris, iar ceea ce e scris de Dumnezeu este sacrosanct.

Al vostru Isus