Sâmbătă, 15 noiembrie 2014 la ora 10:22

Mult iubita Mea fiică, să se știe că oricine respinge Cartea Apocalipsei neagă Cuvântul lui Dumnezeu. În această Carte este cuprins Adevărul, și orice om care elimină părți din el, care neagă profețiile prezise sau adaugă ceva în plus, sub orice formă ar face-o, va fi aruncat în pustie.

Adevărul vă conduce spre mântuire iar calea spre Noul Paradis duce la Mine. Doar prin Mine, Isus Cristos, Fiul Omului, i se va da omului mântuirea. Eu sunt Calea și Lumina. Doar prin Mine și acceptând Cine Sunt Eu veți putea voi vedea Lumina lui Dumnezeu. Nu există nici o altă cale. Urmați orice altă cale pe care o alegeți, dar niciuna nu vă va conduce la Dumnezeu.

Dacă sunteți ai Mei, trebuie să vă cinstiți frații și surorile prin iubire, bunătate și răbdare. Nu trebuie să îi judecați pe alții pentru convingerilor lor religioase. Trebuie să îi iubiți așa cum îi iubesc și Eu. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să îmbrățișați crezul lor sau să-i venerați, pentru că dacă faceți acestea vă lepădați de Mine. Nu puteți sluji la doi stăpâni. Niciodată nu trebuie să mă insultați arătând supunere față de dumnezei falși și dându-le prioritate lor față de Mine.

Ziua în care veți aduce omagiu dumnezeilor falși sub Acoperișul Meu, va fi ziua în care Eu voi lua cu asalt Templul Meu și voi distruge tot ce este în el. Cât de călduță este credința unora dintre slujitorii mei care se străduiesc să impresioneze poporul și să caute adulare. Cât de puțin respect Îmi este arătat în propria Mea Casă, unde tot ceea ce v-am dat Eu este aruncat la o parte cu indiferență, până când, în final, nimic din Mine nu va mai rămâne în Biserica Mea.

Voi, iubiții Mei discipoli și slujitori sfințiți, care rămâneți fideli Cuvântului, veți avea de dus o povară grea. Va trebui să îndurați durerea și dezonoarea atunci când veți asista la sacrilegiile, ereziile și practicile oculte. În timp ce multe dintre aceste sacrilegii aduse Trupului Meu Sfânt vor fi ascunse în mod ingenios, cei ce dispun de un real discernământ vor fi șocați, dar fără putere, atunci când aceste lucruri se vor întâmpla. Atât de mare va fi înșelăciunea care se va propaga din fiecare crăpătură, încât ar fi nevoie de o armată de două mii de oameni pentru a-i opri acești impostori de la săvârșirea răului.

Acești impostori sunt conduși de cei care nu vin de la Mine. Ei au invadat Trupul Meu, prin mijloace necinstite, și le-a trebuit o lungă perioadă de timp până ce, în cele din urmă, să poată confisca în întregime Biserica Mea. În curând acțiunile lor vor fi văzute, de către cei binecuvântați cu darul Duhului Sfânt, drept ceea ce sunt ele.

Păgânii, care ocolesc Adevărul, vor pătrunde în Casa Mea, unde vor fi întâmpinați cu brațele deschise. Vi se va spune că trebuie să arătați iubire pentru toți copiii lui Dumnezeu – pentru a-i face să tacă pe cei care li s-ar putea opune. Foarte puțini oameni Mă vor apăra pe Mine, Isus Cristos, iar cei care vor îndrăzni să se opună acestor ceremonii blasfemiatoare, care se vor oficia pe aceleași altare care găzduiesc Preasfânta Mea Euharistie, vor fi reduși la tăcere.

Dușmanii mei pot să confiște Casa Mea, dar nu și Biserica Mea, deoarece toți creștinii din întreaga lume alcătuiesc Biserica Mea. Credincioșii, cei care vor refuza să se lepede de Cuvântul lui Dumnezeu și care nu vor accepta nicio manipulare a Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu, vor menține Biserica Mea de pe pământ. Nimic nu o va birui.

Al vostru, Isus