Marți, 18 noiembrie 2014 la ora 12:18

Mult iubita Mea fiică, Glasul Meu este unicul Glas care se va auzi în cele patru colțuri ale lumii, pentru că Eu pregătesc omenirea pentru marele asalt. Voi puteți auzi multe voci din gurile falșilor vizionari și profeți dar niciuna nu va străpunge sufletele voastre precum Flacăra Duhului Sfânt.

Voi trebuie să vă păziți de vocile spiritualismului fals care nu vine de la Dumnezeu, dar care va fi resimțit în diferite părți ale lumii. Influența spiritelor rele va fi văzută în războaiele terorismului, când voci dulci care promovează ideologii greșite vor încerca să justifice atrocitățile nelegiuite pe care ei le vor înfăptui în Numele lui Dumnezeu.

În curând, în Casele care Mă onorează se vor auzi voci care vor promova păgânismul, iar ei vor desacraliza Altarele Mele. Acele voci, care vin de la spiritul răului, vor fi considerate ca interpretări fascinante ale aspirațiilor oamenilor, care caută deplinătatea în viața lor. Ei vor striga, vor lăuda zei falși, vor distruge sufletele celor vulnerabili și vor huli împotriva Mea. Acestea sunt sufletele care Mă mânie cel mai tare, pentru că ele sunt foarte convingătoare și vor provoca o mare confuzie. Ele vor fi ca un magnet, atrăgând mulți Creștini departe de Mine.

Dușmanii Mei vor face ca poporul Meu să devină orb față de Adevăr și în curând Creștinii vor deveni asemeni păgânilor. Eu voi fi dat afară, aruncat în șanț ca un cerșetor și ușile Bisericii Mele Îmi vor fi trântite în Față. Iar când voi bate la ușă, aceasta va fi înțepenită din interior de către cei care pretind că vin de la Mine.

Eu v-am avertizat despre aceste zile și ele vor veni curând asupra voastră. Vă spun din nou, Cuvintele Mele sunt Sacrosancte. Acestea sunt cele din urmă mesaje din Cer și sunt date unei lumi care este pe cât de indiferentă față de Mine, pe atât de nerecunoscătoare.

Treziți-vă și priviți Adevărul în față. Există un singur Domn. Nu-Mi puteți rămâne loiali Mie dacă slujiți la mai mulți stăpâni.

Al vostru Isus