Vineri, 21 noiembrie 2014 la ora 16:15

Eu sunt Imaculata Fecioara Maria, Mama lui Dumnezeu – Mama Mântuirii. Astăzi eu am un mesaj pentru Clerul Romano-Catolic și vin la voi din partea Preaiubitului meu Fiu, Isus Cristos.

Eu fac apel la toți slujitori sfințiți ai Fiului meu, care Îl servesc pe El în aceste timpuri de mari încercări în Biserică. Voi sunteți avangarda Preasfintelor Sale Sacramente și ați fost chemați de Fiul meu ca să-L slujiți pe El în salvarea tuturor sufletelor și din acest motiv voi aveți o mare responsabilitate față de El. Datoria voastră trebuie să fie întotdeauna aceea de a-L sluji pe Fiul meu și Trupul Său – Biserica Sa – și de a asigura loialitatea față de Preasfântul Său Cuvânt în toate timpurile.

De acum încolo vor urma timpuri de mare suferință și persecuție iar voi trebuie să vă pregătiți pentru acest lucru acum. În viitor credința voastră va fi testată până la limitele ei și veți fi obligați să fiți de acord să depuneți un nou jurământ, în care vi se va cere să arătați supunere față de o doctrină nouă, care nu va fi de la Fiul meu.

Aceia dintre voi care vor recunoaște falsa doctrină, atunci când aceasta vă va fi prezentată, nu trebuie să i se supună. Când sunteți instruiți să adaptați și să modificați Preasfintele Sacramente voi trebuie să fugiți. Biserica Fiului meu urmează să fie testată peste limita ei de rezistență. Aceia dintre voi care s-ar putea debarasa de Adevăr în favoarea noii doctrine modificate – despre care ei vă vor spune că e necesar să se adapteze nevoilor omului – să știți că aceasta va fi o mare trădare a Cuvântului lui Dumnezeu.

Ca urmare a Sfintelor voturi pe care le-ați depus ca să-L slujiți pe Fiul meu, voi aveți o datorie față de copiii lui Dumnezeu, aceea de a-i hrăni cu Trupul și Sângele Fiului meu, Isus Cristos. Cu toate acestea, va veni o vreme când veți fi obligați să modificați Sfânta Jertfă a Liturghiei. Unii dintre voi veți ști pe loc că se comite o mare greșeală și de aceea trebuie să întoarceți spatele.

Voi trebuie să continuați să hrăniți sufletele celor care se bazează pe voi ca să-i hrăniți cu Preasfânta Euharistie. Dacă rămâneți loiali Fiului meu și continuați să îi serviți pe copiii lui Dumnezeu, așa cum este datoria voastră, voi Îl veți sluji pe El cu mare demnitate.

Eu vă cer să vă rugați Preasfântul Meu Rozar zilnic ca să vă dea puterea de care aveți nevoie și să vă protejeze împotriva satanei, fiindcă acele timpuri care urmează și aproape că sunt asupra voastră, vor deveni insuportabile. Păstrând în permanență Pecetea Dumnezeului celui Viu aproape de voi, veți primi o Protecție suplimentară împotriva celui rău.

Vor fi mulți preoți dintre voi care nu vor găsi curajul de a susține Cuvântul lui Dumnezeu, însă voi niciodată nu trebuie să vă temeți să arătați loialitate Fiului meu. Pentru că dacă Îl trădați pe Fiul meu, voi veți trage după voi suflete inocente care involuntar se vor trezi induse în eroare și duse într-o teribilă întunecime.

Satana a pătruns în Biserica Fiului meu de ceva vreme dar de fiecare dată când haosul și confuzia pe care le-a provocat au devenit insuportabile, acestea au fost risipite datorită credinței prea iubiților slujitori sfințiți ai Fiului meu. Acum când credința multor preoți a fost slăbită și în unele cazuri complet distrusă, porțile iadului s-au deschis și vă paște un mare pericol.

Niciodată să nu fiți tentați să renunțați la ceea ce Fiul meu v-a învățat. Fiul meu nu s-a schimbat. Cuvintele Lui rămân săpate în Stânca pe care a fost construită Biserica Sa. Sacramentele Sale aduc sufletelor Lumina de care acestea au nevoie pentru a susține viața. Dacă voi Îl trădați pe Fiul meu, voi distrugeți însăși viața, pentru că fără Prezența Fiului meu lumea nu ar mai exista astăzi.

Binecuvântați sunt cei care Îl iubesc pe Fiul meu cu adevărat, pentru că ei vor fi cei care vor conduce prin exemplul lor.

Preaiubita voastră Mamă,
Mama Mântuirii