Vineri, 28 noiembrie 2014 la ora 23:50

Mult iubita Mea fiică, lumea este în procesul de pregătire pentru A Doua Mea Venire, și există două entități separate care sunt implicate în pregătirea acestei Zile.

Așa cum Eu, Isus Cristos, vă pregătesc prin Intervenția Mea, tot astfel satana își pregătește armata sa. De mulți ani sunt puse la cale planuri de către dușmanii Mei care cunosc Adevărul, dar care au ales să distrugă Planul Meu de Salvare. Mulți au căzut, inclusiv dintre cei aleși, și s-au devotat în schimb domeniului ocult.

Dușmanii Mei au creat multe planuri elaborate, care includ și genocidul asupra celor inocenți, fără știința lor. În timp ce multe acte nelegiuite sunt puse la cale împotriva rasei umane din cauza lăcomiei și dorinței de control, cel mai ambițios act se va dovedi a fi acela prin care ei vor acapara în cele din urmă controlul asupra Casei Mele.

Sunt în desfășurare planuri de a îngenunchea Sfânta Mea Casă. S-au făcut pregătirile pentru ca fiara să-și ocupe locul. Pentru a se asigura că lumea o va primi cu bucurie, a fost pus la punct un plan detaliat care va atinge fiecare aspect al politicii globale și al religiilor. Dar, înainte ca fiara să fie încoronată și să se așeze pe tron în Biserica Mea, vor avea loc în secret multe acte de profanare a altarelor Bisericii Mele. Liturghiile negre vor deveni foarte răspândite, ceea ce va da mari puteri satanei și ierarhiei sale. Ei vor devora tot ce este Sfânt și vor face tot ce le stă în putință ca să distrugă Creștinismul, prin ceea ce va fi cea mai mare înșelăciune din istoria Bisericii Mele pe pământ. Ei vor face aceasta pretinzând că îmbrățișează Creștinismul. Nimic nu va fi precum pare și doar cei care sunt binecuvântați cu Darul discernământului vor vedea ce se întâmplă cu adevărat.

Fiecare păcat va fi considerat acceptabil. Eu, Isus Cristos, voi fi hulit, iar Numele Meu va fi folosit pentru a încuviința acceptarea păcatului de moarte. Diavolul, prin cohortele fidele lui, va întoarce cu susul în jos tot ce vine de la Mine. Noi nume vor fi date titlurilor care sunt asociate cu Mine și cu cei care Mă reprezintă. Titlurile lor anterioare vor fi înlocuite cu unele noi, despre care se va spune lumii că reprezintă o abordare nouă, inovatoare și iubitoare, a egalității.

Păcatele omului vor fi înălțate în fața Ochilor Mei și puse înaintea Altarelor Mele, ca un gest de sfidare. Să știți că cei care pretind că vin de la Mine sunt mincinoși, dacă nu susțin Cuvântul Meu Sfânt și dacă refuză să proclame Adevărul. Ei sunt impostori. Eu Voi Fi batjocorit nu numai prin simple cuvinte, acțiuni și schimbări în Doctrina Sfântă, ci și prin ritualuri atent orchestrate, care se vor ține pe Altarele Mele.

Va veni o zi în care Tatăl Meu va interveni și va opri această profanare finală. Încercarea dușmanilor Mei de a insufla viață noilor lor ceremonii păgâne va fi zadarnică. Ei vor prezenta evenimente sofisticate și distractive de “slăvire a lui Dumnezeu”, dar nimic bun nu va putea veni de aici, pentru că Flacăra Duhului Sfânt va lipsi. În schimb, tot ce se va vedea va fi fumul înecăcios al unui foc ce nu a putut fi aprins. Acesta este fumul satanei și îi va sufoca pe copiii lui Dumnezeu.

Al vostru, Isus