Sâmbătă, 29 noiembrie 2014 la ora 14:25

Mult iubita Mea fiică, Eu Îmi manifest Divinitatea tocmai prin cei slabi, vulnerabili, singuri și umili. Puterea Mea cuprinde aceste suflete în Voința Mea Sfântă și, prin ele, Eu pot să Îmi împlinesc Planul de salvare al omenirii.

Când cei care au fost chemați de Mine pentru a proclama Sfântul Meu Cuvânt sunt distrași de la lucrările Sfinte din cauza păcatului mândriei, ei încearcă să explice Cuvântul Meu cu un respect exagerat față de inteligența lor omenească. Ei uită că le-a fost menit să Mă urmeze și că Sfântul Meu Cuvânt este cel care trebuie auzit, nu sunetul vocii lor. Păcatul poftelor este cel care îi va face să se debaraseze de Cuvântul Meu, în încercarea lor ambițioasă de a Mă pune în umbră pe Mine și de a căuta propria lor glorie. Prin lene, păcatul care vine din comoditate, ei se vor face vinovați de trădarea finală, atunci când nu Îmi vor mai rămâne loiali Mie din cauza lipsei de credință și de curaj.

Și astfel va fi, în ultima etapă dinaintea celei de A Doua Mea Veniri, când aceia care se consideră mai merituoși, mai calificați, dar care sunt plini de mândrie, vor primi o mustrare amară și se vor prăbuși. Cei slabi, cei umili, cei de jos, care sunt considerați de discipolii din Biserica Mea ca fiind de neluat în seamă, dar care se vor agăța de Adevăr, vor fi cei pe care Eu îi voi învălui în Ziua cea Mare. Eu îi voi chema pe ei și le voi face semn să vină la Mine atunci când îi voi aduna în Împărăția Mea. Ei vor plânge cu lacrimi de bucurie.

Apoi, Eu îi voi aduna pe aceia care nu Mă cunosc, dar care vor fi treziți de Lumina Mea – sufletele bune, cu inimi de aur – și le voi spune “veniți aici, în Refugiul Meu”. Și apoi, păcătoșii care au comis atrocități teribile, dar care au implorat Milostivirea Mea, vor fi chemați și Eu le voi spune, “veniți, vă iert, deoarece ați căutat reconcilierea”.

Și apoi, acei trădători ai Mei care M-au cunoscut odată dar care Mi-au întors spatele, vor veni, dar nu Mă vor putea privi în Ochi, nici nu vor căuta Milostivirea Mea, și atunci Eu le voi spune: “depărtați-vă de la Mine, voi nu sunteți potriviți pentru a intra în Împărăția Mea”.

Ultimii, aceia care au cedat fiarei dreptul lor din naștere, nu vor veni niciodată înaintea Mea, pentru că vor fi aruncați în foc împreună cu cei care Mi-au pierdut sufletele celor din Biserica Mea de pe pământ, care i-au urmat orbește în întunericul nopții.

Atunci totul va lua sfârșit și iată, într-o clipită, un nou început – o nouă lume pe pământ, așa cum a fost menit să fie. O lume fără sfârșit.

Al vostru, Isus