Marți, 02 decembrie 2014 la ora 23:10

Mult iubita Mea fiică, în ciuda faptului că vor veni zilele de întuneric în timpul în care lumea va fi purificată de păcat, iar Eu voi fi respins ca nemaifiind important, Eu Sunt un Dumnezeu al Marii Milostiviri.

Vă reamintesc că Eu iert cu ușurință și îi iubesc pe toți cu fiecare parte a Ființei Mele, deși mulți Mă chinuiesc cu indiferența și ura lor față de Mine. Accept faptul că nu Sunt iubit precum eram odată și că s-a răcit credința poporului Meu, pentru că acest fapt a fost prezis. Datoria Mea acum este să eliberez omul din sclavia impusă asupra lui de satana prin ispite. Atâta vreme cât nu crede în satana – care este cea mai mare nenorocire cu care se confruntă omenirea – omul nu va accepta Bunătatea Mea, Iubirea Mea sau Existența Mea.

Este greu pentru voi, toți cei care Mă cunoașteți, să rămâneți în starea de har. Gândiți-vă cum sunt acele suflete pierdute, care nu Îmi acordă nicio atenție; sau care știu Cine Sunt Eu dar nu Îmi dau nimic din timpul lor; sau acele suflete cărora li s-au dat Sacramentele și Adevărul, dar care au renunțat la dreptul lor la Împărăția Mea. Mulți dintre ei venerează dumnezei falși și se dedică aproape zilnic goanei după lucruri care nu vin de la Mine. Niciunul dintre acești oameni nu Mă iubește, dar Eu îi iubesc și întotdeauna îi voi iubi, pentru că ei sunt parte din Trupul Meu.

Apoi sunt acele suflete care Îmi sunt necredincioase, care Mă trădează și care doresc să creadă în noi descoperiri, care pun la îndoială Divinitatea Mea. Și aceștia au lăsat ca dragostea lor pentru Mine să scadă, totuși Eu îi iubesc și pe ei la fel de mult ca și pe cei care Mă iubesc din toată inima. Nu voi renunța niciodată să caut un loc în inima lor, așteptând un moment când ei Îmi vor răspunde sau când vor accepta în cele din urmă Marea Mea Milostivire.

Omul este făcut după Chipul lui Dumnezeu. Ca orice părinte, Dumnezeu Se vede pe Sine în ai Săi și aceasta Îi aduce o mare bucurie. Fiecare om are trăsături ale Tatălui Meu. Există ceva bun în oricare om și această parte bună este cea care vă dovedește că Dumnezeu este prezent. Bucurați-vă atunci când observați bunătate, iubire, răbdare și mari acte de caritate, pentru că puteți fi siguri că Prezența lui Dumnezeu lucrează în sufletele care manifestă aceste trăsături. Această bunătate care se află în sufletele păcătoșilor va fi cea care va învinge răul. Nu trebuie niciodată să vă pierdeți speranța, pentru că Eu Sunt pururea milostiv și Compasiunea Mea cuprinde totul. Eu nu voi respinge pe nimeni dintre cei care Mă cheamă. Eu doresc doar să le aduc Iubirea Mea, Pacea Mea și Glorioasa Mea Împărăție.

Rugați-vă, discipolii Mei dragi, ca Eu să pot aprinde dragostea în sufletele celor care s-au îndepărtat de Mine. Voi lupta până la sfârșit ca să îi pot aduna pe toți copiii lui Dumnezeu și în special pe dușmanii Mei, și să le aduc mântuirea veșnică.

Al vostru Isus