Joi, 04 decembrie 2014 la ora 22:55

Fiica Mea preaiubită, când va veni timpul pentru A Doua Mea Venire se va auzi un sunet puternic, asemănător vuietului de tunet, și cerul se va deschide ca și cum o perdea mare ar fi fost ridicată. Eu voi apărea într-o lumină albă puternică, mai strălucitoare decât soarele, și mulți oameni vor fi orbiți de această Puternică Lumină ce va fi în jurul Meu. Cu cât mai curat va fi un suflet, cu atât el va vedea mai clar și se va bucura când va vedea Fața Mea.

Prezența Mea va zgudui pământul și acesta se va cutremura. Apoi va fi o mare liniște și Vocea Mea va răsuna când voi declara că sunt Eu, Isus Cristos. Va fi o mare bucurie de partea celor pe care Eu îi voi striga – aceia care au fost binecuvântați cu Marea Mea Milostivire. Dar, în mijlocul iubirii și bucuriei, va fi de asemenea o mare tristețe și teamă. Aceia care nu au pentru Mine altceva decât ură, vor cădea în genunchi gemând de durere și vor fi chinuiți de mânie și teamă la vederea Mea.

Cei care caută spre Mine în acea Zi și Mă roagă să îi iau în Brațele Mele Milostive, vor fi salvați. Eu îi voi ajunge pe cei smeriți, pe cei pierduți dar și pe cei care vor fi prea slabi pentru a Mă căuta. Ei trebuie doar să șoptească aceste cuvinte “Isuse iartă păcatele mele” iar Eu, plin de iubire, îi voi lua în Împărăția Mea Glorioasă.

Voi toți, cei care vă temeți de Ziua Cea Mare a celei de a Doua Mea Veniri, să știți că dacă Mă iubiți, atunci acea Zi vă va aduce cea mai mare bucurie. Chiar dacă nu Mă cunoașteți, când Mă veți vedea în acea Zi veți veni la Mine și vă veți deschide brațele pentru a Mă primi. Doar cei care Mă urăsc vor refuza Mâna Milostivirii Mele. Vă cer să aveți încredere în Mine ca să vă aduc pacea, căci intenția Mea nu este niciodată aceea de a vă înspăimânta, pentru că Eu Sunt Dumnezeul Iubirii fără sfârșit. Aceia dintre voi care acceptați Marele Meu Dar al Vieții Veșnice nu trebuie să vă temeți niciun pic iar Eu vă voi călăuzi pe parcursul spre Ziua cea Mare.

Cuvintele Mele pot părea aspre; Adevărul poate părea dificil de acceptat; dar lumea este într-o asemenea stare, cauzată de urâciunea păcatului, încât dacă Eu nu v-aș avertiza asupra acelei Zile atunci voi nu ați fi pregătiți. Durerea păcatului provoacă asemenea discordie, durere și suferință în lume din cauza satanei, dar în curând Eu voi pune capăt oricărui păcat.

Al vostru Isus