Marți, 09 decembrie 2014 la ora 17:00

Draga mea copilă, eu sunt Imaculata Fecioară Maria, Mama lui Dumnezeu, și vin să vă dezvălui scopul misiunii mele pe pământ.

Eu sunt slujitoarea Domnului și am fost aleasă de Tatăl meu Ceresc să-l nasc pe Fiul Său, Isus Cristos, Mântuitorul Lumii. La fel cum am fost chemată să îndeplinesc Voia sa Prea Sfântă prin nașterea Fiului Său Unul Născut, care a fost trimis ca să dea viață veșnică tuturor copiilor Săi, tot așa am primit rolul de a fi mesagerul Său de-a lungul veacurilor. Am fost trimisă ca mesager al Său pentru a revela misterele Împărăției Sale Cerești și de fiecare dată am venit în Numele Său Sfânt să dau mesaje importante lumii. Eu nu am venit niciodată cu de la mine putere deoarece nu mi s-a dat niciodată această împuternicire. Eu am venit în Numele lui Dumnezeu, ca slujitoare credincioasă a Sa, pentru Slava lui Dumnezeu, ca El să poată astfel să cheme sufletele în Divina Sa Milostivire. Acum vin din nou, în această ultimă misiune, aprobată de Binecuvântata Prea Sfântă Treime, pentru salvarea sufletelor.

Am avut un rol important în Venirea lui Mesia, prima oară, și vin ca sfânt mesager al Său, în final, în aceste vremuri din urmă, înainte ca El, Fiul meu, să se arate la a Doua Sa Venire.

Când, de-a lungul veacurilor, am apărut în aparițiile de pe pământ, lumii i s-a dat un semn. În multe cazuri am revelat profeții importante prin Darul locuțiunii interioare, însă în unele cazuri, nu s-a zis nimic nimănui. În schimb, a fost dat un semn iar cei binecuvântați cu discernământ au înțeles ceea ce a vrut Dumnezeu să știe copiii Săi. El a aprobat aceste intervenții divine datorită Marii Sale Generozități, pentru că unica Sa Dorință a fost să salveze sufletele.

Tatăl Meu Veșnic, Care a creat toate lucrurile din nimic, intervine doar atunci când El dorește să-i salveze pe copiii Lui de la amăgirile care sunt sădite în inima lor. Atunci când cel rău creează haos, Dumnezeu întotdeauna intervine ca să deschidă inimile copiilor Lui față de Marea Iubire pe care o are El pentru fiecare dintre ei. Acceptați cu bunăvoință această misiune, dragi copilași, și dați mulțumire lui Dumnezeu pentru Marea Sa Milostivire fără de care multe suflete ar fi pierdute.

Mama voastră Preaiubită,
Mama Mântuirii