Duminică, 14 decembrie 2014 la ora 18:00

Mult iubita Mea fiică, poporul Meu a primit un mare Dar de la Mine, prin Moartea Mea pe Cruce. Acest Sacrificiu, oferit pentru a răscumpăra lumea de la moarte sigură, este parte a Legământului Final al Tatălui Meu înainte de Măreața Zi când El îi va salva pe ai Săi rămași pe pământ.

Generații după generații au spus Adevărul conținut în Cartea Tatălui Meu, iar slujitorii Săi sfințiți au susținut Cuvântul lui Dumnezeu. Cât de mult ați uitat voi și cât de puțin cunoașteți! Mulți dintre cei desemnați să vă conducă au greșit, iar capetele lor mândre, ridicate semeț atunci când răstălmăcesc Cuvântul lui Dumnezeu, se vor pleca de rușine și teamă atunci când se vor confrunta cu Avertismentul din Ceruri. Acestor slujitori sfințiți le spun aceasta.

Lucrările voastre pentru alții nu vor însemna nimic pentru Mine, pentru că voi veți fi judecați după loialitatea voastră față de Adevăr. Eu vă voi pedepsi și Dreptatea Mea nu se va domoli până când nu veți zdrobi legile voastre păgâne și nu veți proclama Cuvântul dat vouă cu atâta vreme în urmă. Disprețul vostru față de Legile lui Dumnezeu Mă face să simt o mare rușine, dar înșelăciunea voastră, care Mă va costa suflete, vă va duce pe voi la pieire. Aceia dintre ai Mei care trăiesc după Cuvântul lui Dumnezeu, deși voi îi considerați neînsemnați, vor ședea pe Scaunele de Judecată atunci când voi veți fi chemați înaintea Mea ca să dați socoteală pentru că ați indus Poporul Meu în eroare. Puteți crede că puterea și influența voastră sunt în afara oricărui reproș, dar să știți că gloria voastră se va stinge repede, veșmintele voastre albe și aurite se vor transforma în zdrențe și coroanele voastre sclipitoare vor fi înlocuite de buruieni.

Dintre toate păcatele din lume, niciunul nu este mai rău în Ochii Mei decât cel al ipocriților care pozează în slujitori ai Mei dar nu Mă slujesc pe Mine. Când va veni timpul, iar voi veți rosti blasfemii împotriva Mea și îi veți hrăni pe copiii lui Dumnezeu cu minciuni despre ce înseamnă păcat, Eu voi trimite asupra voastră o pedeapsă atât de mare încât vă va tăia respirația. Grindină de mari dimensiuni va fi aruncată din Ceruri și mari inundații vor distruge fiecare Biserică ce a fost predată dușmanilor Mei, și în care ei vor profana Altarele Mele. Pentru că fiecare crimă pe care o comiteți împotriva Mea, voi o comiteți împotriva unui copil al lui Dumnezeu. Și astfel eu vă voi trimite avertisment după avertisment până când veți respinge noua doctrină falsă, până când veți rosti Adevărul – Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu – și până când veți apăra Sacramentele așa cum ați fost învățați la început.

Prin aceste mesaje Eu vă voi reaminti Adevărul și voi continua să vă avertizez până în ziua în care vă veți decide pe cine alegeți – pe Mine sau pe aceia care pretind că sunt Ai mei dar care sunt sclavii fiarei.

Al vostru Isus