Luni, 15 decembrie 2014 la ora 21:55

Mult iubita Mea fiică, când Fariseii pe de o parte încercau să Mă atace cu toate forțele prin toate șiretlicurile posibile, pe de altă parte ei predicau în temple, în același timp, profețiile despre venirea lui Mesia. În timp ce Mă batjocoreau și încercau să răspândească neadevăruri despre Moralitatea Mea, ei dădeau citate din Sfânta Scriptură. În timp ce Fariseii Mă persecutau – adresându-Mi-se cu tot felul de porecle care Îl insultau pe Tatăl Meu – ei continuau să pregătească poporul lui Dumnezeu pentru venirea lui Mesia. Cu toate că Eu eram prezent printre ei, au refuzat să Mă recunoască deși nu puteau să Mă ignore pentru că Eu eram plin de Duhul Sfânt. Atunci când m-am sculat din morți, Fariseii au primit dovada Învierii Mele dar au ales în schimb să răspândească minciuni ca să ascundă Adevărul. Ca rezultat al acțiunii lor, ei au îndepărtat milioane de suflete de la moștenirea lor de drept – Darul Mântuirii Veșnice.

În timp ce Eu pregătesc acum lumea pentru a Doua Mea Venire, slujitorii sfințiți din Biserica Mea de pe pământ vor face același lucru ca și atunci. Ei vor predica despre Marea Zi în care Eu voi veni din nou însă vor presupune că aceasta zi va avea loc în alt secol. Ei nu vor îndemna poporul Meu să caute reconcilierea, nici să se roage, nici să caute Sacramentele și nici să adere strict la Cuvântul Scris. În schimb, ei vor cădea în capcana separării dogmei de doctrină și vor refuza să accepte mesajele date profeților lui Dumnezeu.

Atât de orbi sunt ei acum când Eu le vorbesc prin Cartea Adevărului! Atât de ignoranți sunt aceia care spun că ei conduc pe Calea spre Împărăția Mea, când ei de fapt nu cunosc calea corectă care duce acolo. Mai întâi, ei trebuie să citească Sfânta Biblie, s-o studieze și să accepte conținutul său, căci altfel cum pot ei să Mă cunoască? Eu voi veni ca un hoț în noapte și ei nu vor fi gata să Mă întâmpine pentru că nu au simțit nevoia să se pregătească.

Acum Eu stau în fața voastră, slujitorii Mei sfințiți, și vă cer să Mă ascultați. Eu vă cer să credeți în Cine Sunt Eu, în ceea ce am făcut Eu ca să răscumpăr omul din păcat și în ceea ce trebuie să fac Eu acum pentru a întregi Legământul Tatălui Meu. Pe măsură ce se apropie timpul, vă vor fi date semne că Ziua Mea va fi în curând. Eu voi face aceasta pentru ca voi să vă treziți din adormire și să-Mi auziți Glasul. Vă îndemn să spuneți Adevărul despre păcat, Adevărul despre Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu și faptul că acesta nu poate fi niciodată modificat, precum și Adevărul despre Divinitatea Mea.

Atunci când aceste semne vă vor fi date, Eu declar solemn că Sfântul Duh se va revărsa asupra voastră, și aceia dintre voi care Mă iubiți cu supunere simplă veți ști pe loc că Eu vă vorbesc vouă în aceste timpuri. Apoi vă voi umple cu Iubirea Mea, iar voi veți vedea lucrurile așa cum sunt ele în realitate, cu claritate a minții și o perspectivă asupra a ceea ce vi se cere să faceți ca să Mă ajutați să împlinesc Planul Meu de salvare a lumii și a tuturor copiilor lui Dumnezeu.

Ascultați. Pregătiți-vă. Rugați-vă pentru Puterea Mea și Curajul Meu, și nu uitați niciodată datoria voastră față de Mine.

Mergeți în pace să Mă iubiți și să Mă slujiți, acum și întotdeauna.

Isus al vostru