Vineri, 26 decembrie 2014 la ora 14:00

Mult iubita Mea fiică, Timpul Meu se apropie și în curând suferința, nefericirea și durerea cauzate de păcat vor dispărea.

Până în acel moment Iubirea Mea va susține lumea și Eu voi anihila sursa fiecărei fapte nedrepte și a tuturor actelor nelegiuite comise de dușmanii Mei. Bătălia împotriva răului va fi câștigată de Iubirea pe care Eu o voi insufla în inimile sufletelor bune. Această Iubire îi va înflăcăra pe toți cei care vin în contact cu ea și Focul Duhului Sfânt va umple sufletele tuturor celor care sunt binecuvântați cu Iubirea lui Dumnezeu.

Această revărsare a Duhului Sfânt, cum nu a mai fost de când Apostolii Mei au fost binecuvântați la Pentecost (Rusalii) va trezi rasa omenească. Foarte puțini vor rămâne neafectați de Puterea Duhului Sfânt și ei nu vor avea nicio putere împotriva ei.

Dumnezeu trimite omenirii acest magnific Dar pentru că îi iubește pe copiii Săi. Sufletele vor deveni mai pure și păcatul nu va fi tolerat de către aceia care primesc Limbile de Foc.

Iubirea care va fi împărtășită de cei binecuvântați cu Puterea Paracletului (Duhului Sfânt) va fi imposibil de ignorat, și din cauza ei puterea satanei va scădea și strânsoarea lui asupra lumii va slăbi până când el va cădea înapoi în abis.

Bucurați-vă, iubiții Mei discipoli, pentru că datorită Puterii Iubirii Mele Eu voi salva lumea și pe toți cei care acceptă Milostivirea Mea.

Mergeți cu Iubirea Mea. Iubiți-vă unul pe altul așa cum vă iubește Dumnezeu.

Al vostru Isus