Sâmbătă, 27 decembrie 2014 la ora 12:55

Iubiții mei copilași, trebuie să vă încredeți întotdeauna în Voia Fiului meu, căci Milostivirea Sa este atât de mare încât El nu va permite ca prea multă nelegiuire să devoreze lumea.

Dacă Fiul Meu intervine în vreun act care duce la desacralizare, oricare ar fi ea, El face aceasta pentru a menține credința. Cuvântul Fiului meu este sacrosanct și Voia Sa Îi aparține, pentru a face ceea ce El dorește. Și voia voastră vă aparține, însă dacă aceasta este oferită de bună voie lui Dumnezeu atunci Voia Sa e cea care se împlinește.

Încredeți-vă, încredeți-vă, încredeți-vă în Fiul meu, căci toate lucrurile sunt conform cu Voia Sa. Dacă El permite răului să înflorească și discipolilor Săi să fie înșelați de către inamicii Săi, atunci așa e Voia Sa și aceasta se face pentru a pune la încercare credința celor credincioși. Voia lui Dumnezeu este un mister pentru cei mai mulți dintre voi și El poate hotărî ce este necesar, în orice moment, pentru binele omenirii.

Trebuie să vă lăsați inimile să rămână pe pace, cu încredere și iubire pentru Fiul meu, Isus Cristos. El este foarte prezent printre voi iar voi trebuie să fiți recunoscători pentru asta, căci, fără Sfânta Sa Prezență, întunericul ar acoperi pământul.

Iubita voastră Mamă,
Maica Mântuirii