Sâmbătă, 03 ianuarie 2015 la ora 20:20

Mult iubita Mea fiică, când Dumnezeu a dat lumii Adevărul prin profeți, acesta a fost un Act de Milostivire din partea Sa. Atât de mulți au uitat de Dumnezeu și au adorat dumnezei falși – care provin din ierarhia satanei – încât au început să creadă în propria lor invincibilitate. Dacă nu ar fi fost Intervenția lui Dumnezeu, mulți oameni ar fi suferit o pedeapsă cumplită.

Ceea ce Dumnezeu a spus profeților, încă de la începuturi, s-a întâmplat. Cei care au luat în seamă avertismentele pe care El le-a dat omenirii, au fost salvați, în timp ce aceia care le-au ignorat au fost lepădați. Tot ceea ce a fost prezis se va întâmpla, iar cei care se opun lui Dumnezeu în încercările Lui de a aduce pace și mântuire copiilor Săi, vor da socoteală pentru sfidarea lor. Deoarece Adevărul a fost răstălmăcit și Cuvântul lui Dumnezeu a fost ignorat, oamenii vor continua să întoarcă spatele Sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu. Ei vor coborî într-o întunecime care va duce la o pedeapsă de la Dumnezeu Cel Prea Înalt.

Pe Tatăl Meu Veșnic îl îndurerează să vadă cât de jos a căzut omul în goana lui spre orice lucru care poate să-i aducă plăcere. Însă, în ziua în care Sfânta Jertfă nu va mai avea loc și în ora în care impostorii vor desacraliza Altarul Meu, ultimul spin va străpunge Coasta Mea. În clipa stabilită, tunete și fulgere vor coborî asupra Templului Domnului și acesta se va prăbuși la pământ. Vai de omul care participă la acest sacrilegiu, căci el nu va avea parte de nicio cruțare și va cădea în abis ca o piatră. Nimeni și nimic nu-l va apăra pe omul care desacralizează Altarul Meu, căci odată ce Mâna lui Dumnezeu va coborî grea ca un topor, ei vor înțelege Adevărul.

Poate că mulți s-au îndepărtat de Dumnezeu, însă cei mai mulți dintre ei Îl vor chema totuși, căutând consolare în Brațele Sale. Dar va exista un nucleu – o șleahtă de bestii –a căror aparență exterioară maschează răutatea din interior, care va îndemna, va seduce și va atrage sufletele ale căror inimi împietrite le-au făcut să fie cohorta perfectă pentru complotul de desacralizare a Trupului Meu. Acesta este grupul prezis de demult, care va încerca să distrugă omenirea. Puterea lor va fi limitată, cu toate că ar putea părea că e mare. Tatăl Meu va permite această mare opoziție împotriva Mea, Fiul Sau Unul Născut, doar pentru un anumit timp.

Cei blânzi cu inima vor alerga și vor veni la Mine. Această diviziune între oameni, cea mai mare, va fi creată prin păcatul mândriei și aroganței și, până când ei nu renunță la slăbiciunile lor, le va fi imposibil să accepte Milostivirea Mea.

Adevărul trebuie susținut pentru că, dacă voi acceptați orice altceva în afară de Adevăr – Cuvântul lui Dumnezeu – veți rămâne fără nimic.

Al vostru Isus