Duminică, 04 ianuarie 2015 la ora 16:00

Mult iubita Mea fiică, dacă un om care nu crede în Mine sau în Cuvântul Meu și căruia i s-a dat darul discernământului, vine la Mine și cere Ajutorul și Milostivirea Mea, Eu îl voi răscumpăra și îl voi mântui. Dacă un om, care Mă cunoaște dar Mă trădează, vine după aceea la Mine și încearcă să-și justifice acțiunile, Eu îl voi alunga pentru că a comis cel mai rău păcat.

Cei mai mari dușmani ai Mei sunt cei care au fost binecuvântați cu Adevărul însă mândria lor i-a făcut să creadă că ei au privilegiul de a acționa în Numele Meu. Eu, când umblam pe pământ, am fost trădat de unul dintre Ai Mei și nu de către cei care nu Mă cunoșteau. Situația va fi aceeași până în Ziua cea Mare.

Cei care se preamăresc pe ei înșiși în fața Mea dar îi vorbesc de rău pe ceilalți vor fi îndepărtați de la Mine. Cei care sunt îndepărtați de la Mine din cauză că Mă resping, însă în final se întorc la Mine, vor fi salvați primii. Să fiți atenți când declarați că sunteți dintre ai Mei, căci omul înțelept Mă va iubi indiferent de harurile pe care le primește. El nu se va lăuda niciodată cu sfințenia lui, cu viața lui devotată Mie sau cu modul în care el înțelege Cuvântul Meu. Mândria e căderea celor care cred că cunoașterea lor despre Mine este mai mare decât a celorlalți. Pe cei care vin la Mine ca niște copii, Eu îi aduc aproape de Sfânta Mea Inimă. Acestea sunt sufletele care Mă iubesc necondiționat și care nu simt nevoia să-și etaleze iubirea pe care Mi-o poartă Mie, ca astfel ceilalți să-i admire și să-i respecte. Omul care încredințează totul în Mâinile Mele, atunci când vorbește Adevărul, este cel care aduce la Mine sufletele pe care Eu le doresc, iar nu omul care crede că merită o mare prețuire dacă face aceasta.

Cel rău reușește să pătrundă în sufletele celor a căror părere despre măreția lor în Ochii Mei întrece orice iubire pe care ei ar putea-o avea pentru Mine. El folosește apoi aceste suflete făcându-le ca, prin viclenia lor, să răspândească minciuni în Numele Meu. Păcatul mândriei este principala cauză a tuturor păcatelor posibile împotriva Mea. Voi trebuie să vă străduiți mereu să învingeți tentația, să nu Mă trădați atunci când voi credeți că cunoașterea voastră despre Cuvântul Meu Sfânt vă autorizează să vă exprimați părerea despre modul în care lucrează Dumnezeu în Planul Lui de Mântuire. Doar El, Cel care este mai presus de toate, are dreptul să facă aceasta. Toate sufletele trebuie să se plece în genunchi înaintea Sa, iar nu să meargă înainte făcând ceea ce cred ei că ar fi Voia Sa Sfântă, dacă asta ar presupune ca, în Numele Său Sfânt, să insulte vreun suflet.

Ascultați cu atenție ceea ce vă spun Eu acum. Dacă voi ați trădat Cuvântul Meu sau Adevărul, atunci trebuie să Mă rugați să vă scap de nedreptățile pe care le-ați comis, pentru că nu vi se va acorda timpul pe care voi credeți că-l mai aveți ca să căutați alinare în Divina Mea Milostivire.

Al vostru Isus