Marți, 06 ianuarie 2015 la ora 19:30

Mult iubita Mea fiică, când omul Îmi întoarce spatele, Eu plâng cu lacrimi amare, însă Eu sunt răbdător și iertător. Când el respinge Cuvântul Meu și nu mai arată iubire față de ceilalți, așa cum ar trebui să facă dacă vrea să calce pe urmele Mele, atunci Îmi provoacă o mare suferință. Totuși Eu sunt răbdător, în speranța că el va veni înapoi la Mine. Însă dacă un om fură sufletele de la Mine și le conduce în întunericul veșnic, toată răzbunarea este a Mea și Voi arunca asupra lui o mare pedeapsă. Această pedeapsă poate fi sub forma unei suferințe care îl poate salva, dacă el din fericire o va accepta cu smerenie.

Milostivirea Mea este nemărginită însă când Eu sunt pângărit prin acte de mare cruzime comise împotriva copiilor lui Dumnezeu, Mânia Mea este de temut. Să știți că Eu îi voi pedepsi pe dușmanii Mei dar aceasta este spre binele lor și pentru salvarea tuturor celor cu care ei intră în contact. Există oare ceva disprețuitor la adresa Mea, a Cuvântului Meu sau a Planului Meu de Salvare, la care să nu se preteze cei mândri, aroganți si ignoranți? Răspunsul este: răutatea lor este inepuizabilă.

Niciodată până acum nu a existat o atât de mare lipsă de iubire între oameni. Niciun suflet trăitor în lume nu este imun la influența satanei. Cei care în mod greșit cred că ei sunt în Grațiile Mele dar îi tratează pe ceilalți cu asprime, vor simți greutatea Mâinii Mele. Răbdarea Mea este în scădere, Inima Mea este grea și Dorința Mea de a-i salva pe cei care încearcă să-i distrugă pe alții secătuiește tot mai mult.

Viclenia celui rău este peste puterea voastră de înțelegere. Chiar și pe cei cu credință foarte puternică, el îi va convinge să Mă ofenseze prin păcatele grave, iar pe cei cu credința slabă îi va face să cadă și mai rău în adâncurile disperării. Nimeni nu e în siguranță când vine vorba de satana, și dacă nu vă rugați pentru Milostivirea Mea, dacă nu-Mi oferiți sacrificii personale, distrugerea sufletelor va escalada.

În acest moment milioane de oameni se pierd pentru Mine și totuși nu mulți creștini înțeleg necesitatea rugăciunii. Numai rugăciunea va distruge influența diavolului, iar Eu vă cer să măriți timpul pe care îl petreceți în rugăciune, pentru a slăbi strânsoarea celui rău asupra umanității.

Fără intervenția Mea s-ar pierde mult mai multe milioane de suflete. Fără Milostivirea Mea, mulți dintre cei care ar fi destinați întunericului veșnic nu ar vedea niciodată Fața Mea. Fără Prezența Mea în Sfânta Euharistie, nu ar exista viață – viața trupului și cea a sufletului. Fără Mine, moartea trupească și sufletească ar revendica întreaga rasă umană, însă datorită Mie, moartea nu va mai exista în lumea ce va să vină. Deoarece prin Învierea Mea Eu am învins moartea, și voi, de asemenea, o veți învinge. Moartea nu va exista în Noua Mea Împărăție pe pământ. Trupul și sufletul vor fi o uniune vie – un Dar care nu trebuie respins.

Niciodată să nu uitați Promisiunea Mea – toți cei care sunt cu Mine și în Mine vor avea viață veșnică.

Isus al vostru