Sâmbătă, 10 ianuarie 2015 la ora 15:36

Mult iubita Mea fiică, omenirea s-a întors împotriva Mea și a tot ce am creat Eu după Chipul Meu și de aceea Durerea Mea este mare.

Copiii Mei vor fi salvați de Intervenția mult iubitului Meu Fiu, Isus Cristos, și aceasta va avea loc foarte curând. Înainte de această zi îi rog pe toți cei care Mă iubesc să recunoască Adevărul, pe Fiul Meu și Iubirea Sa, să se roage pentru Milostivirea Sa.

Voi, cei care Îl iubiți pe Fiul Meu, trebuie să vă aduceți aminte de Promisiunea Lui de a răscumpăra lumea și de a eradica păcatul înainte ca Glorioasa Sa Împărăție să coboare. Viața trupului și a sufletului va fi veșnică și aceia care acceptă Milostivirea Fiului Meu vor câștiga acest mare Dar. Cei care nu-l vor accepta, nu-l vor dobândi.

Veniți, copiii Mei, și acceptați Cuvântul Meu pentru că el este veșnic și nimic nu îl va distruge. Dușmanul Meu fierbe de furie în aceste timpuri pentru că știe că lumea va scăpa de influența lui și de aceea el va dezlănțui nenorociri îngrozitoare asupra acelor suflete pe care dorește să le împiedice să dobândească Darul vieții veșnice.

Credința voastră în Preasfânta Treime va fi încercată peste puterea voastră de a îndura, și mulți dintre voi vor cădea. Adevărata credință necesită încredere adevărată și, dacă nu vă veți încrede în promisiunile făcute de Fiul Meu, voi vă veți separa de El.

Fiecare copil al Meu va primi dovada Existenței Mele în scurt timp. Când acest semn va fi dat, să nu vă îndoiți de el, pentru că este menit să vă ducă în Refugiul Meu pe care vi-l acord vouă.

Multe semne au fost date lumii asupra Existenței Mele și acum Eu vă aduc mult mai mult. Nu vă temeți, pentru că Eu voi însoți fiecare suflet și nu există niciunul dintre voi pe care să nu îl iubesc cu o inimă tandră. Eu îi iubesc pe dușmanii Mei, inclusiv pe aceia care Mă torturează cu răutatea lor. Dar, în curând, Darul pe care li-l aduc va trezi în inimile lor iubirea lor adormită pentru Creatorul lor. Iubirea lor și Iubirea Mea Divină, unite, vor învinge răul. Eu voi șterge toate temerile și lacrimile lor.

Voi, copiii Mei iubiți, veți primi acest Dar când vă veți aștepta mai puțin. Căci, acel moment se apropie, și fața pământului se va schimba pentru totdeauna și pentru binele tuturor.

Puterea Mea depășește tot ceea ce există în această lume și dincolo de ea. Împărăția Mea este veșnică.

Iubitul vostru Tată
Dumnezeu cel Preaînalt