Sâmbătă, 17 ianuarie 2015 la ora 18:18

Mult iubita Mea fiică, cel care vorbește sunt Eu, Isus al vostru, Mântuitorul vostru.

Foarte mulți oameni care citesc aceste mesaje se tem. Teama aduce cu ea o formă de ură deoarece mulți nu vor să Mă recunoască pe Mine. Teama este de înțeles dar ea nu trebuie să vă umbrească încrederea. Eu vă chem doar pentru ca voi să puteți veni la Mine. Nu doresc sub nicio formă să vă provoc neliniște. Timpul vostru pe pământ este limitat, însă timpul pe care îl veți petrece cu Mine este veșnic.

Dacă vă iubesc, de ce nu v-aș avertiza despre consecințele respingerii Îndurării Mele? Tot ce Eu am nevoie și doresc este să vă aduc pe toți în Împărăția Mea. Eu nu vă vorbesc despre lucruri care nu sunt cuprinse în Cartea Mea Sfântă. Nu. Ci, pur și simplu, Eu vă reamintesc Adevărul și vă reamintesc de toate cele ce vor urma, astfel ca voi să veniți la Mine.

Veniți, micuții Mei, nu vă temeți de Iubirea Mea. Nu vă temeți de Împărăția Mea pentru că, prin naștere, voi aveți dreptul la ea. Pentru asta Mi-am dat Eu Viața pe pământ. Eu am nevoie de voi tot atât de mult pe cât aveți voi nevoie de Mine. Eu sunt smerit în Dorința Mea și nu vreau decât să vă învălui într-o viață de mare slavă, în care vă veți bucura de Viața Veșnică. Atunci, de ce vă temeți de Chemarea Mea? Eu vă iubesc. Eu nu v-aș răni niciodată. Singurul rău care vă amenință este cel care vine de la voi înșivă. Eu sunt aici întotdeauna, așteptând cu multă speranță iubirea voastră.

Lumea Mea fără sfârșit întrece tot ceea ce voi v-ați putea dori pe acest pământ. Viața voastră pe pământ pălește în comparație cu splendoarea Împărăției Mele. Eu am murit pentru păcatele voastre, ca voi să aveți garanția Vieții Veșnice – moștenirea voastră de drept. Nu ignorați acest mare Sacrificiu, căci mare a fost Slava ca să fiu Eu crucificat pentru voi.

Nu Mă respingeți a doua oară!

Isus al vostru