Miercuri, 21 ianuarie 2015 la ora 20:24

Fiica Mea preaiubită, înțelepciunea este un Dar dat omului prin puterea Duhului Sfânt. Căci cu toate bogățiile, puterea și pietrele prețioase pe care omul le poate acumula pe pământ, el nu are nimic dacă nu posedă Darul înțelepciunii.

Odată cu înțelepciunea vine și capacitatea de a vedea Adevărul care a fost dat de Dumnezeu rasei umane prin profeți. Înțelepciunea, din păcate, este un lucru rar în lumea de azi. Cedând în fața tuturor lucrurilor create de om pentru om, voi nu veți mai vedea tot ceea ce este ascuns în spatele straturilor seducătoare de aburi liniștitori care acoperă lumea din cauza preocupării omului pentru orice plăcere, orice acțiune, orice cuvânt și orice stimulare spirituală care nu vine de la Dumnezeu.

Omul s-a născut în această lume gol, vulnerabil și bazându-se pe alții pentru a se hrăni și a se îmbrăca. El s-a născut cu un trup și un suflet, dar va părăsi această lume neavând nimic, nici măcar îmbrăcămintea de pe el. Omul învață de la om dar el trebuie de asemenea să învețe de la Cuvântul lui Dumnezeu. Orice cunoaștere suplimentară poate fi un avantaj, dar dacă ea este folosită în mod neînțelept, poate cauza dureri mari altora. Orice cunoaștere care este folosită cu înțelepciune poate să împlinească planul lui Dumnezeu de a-i ajuta și de a-i hrăni pe copiii Săi.

Rasa umană a fost înșelată în ceea ce privește Adevărul. Această mare înșelăciune absoarbe cunoașterea iar spiritul uman se usucă. Păcatul pur și simplu nu mai este acceptat ca păcat, ci este considerat a fi o virtute. Virtutea este acum privită cu încruntare și curând simpla menționare a Numelui Meu în public va fi considerată a fi un delict.

Influența diavolului va răsuci mintea umană și va răsturna totul cu susul în jos. Diavolul este antiteza lui Dumnezeu, astfel că dacă Dumnezeu spune că ceva este corect atunci el, diavolul, vă va convinge că acel ceva este greșit. Binele va fi considerat a fi rău iar o faptă rea sau un cuvânt rău va fi declarat a fi corect. Toate păcatele, deplorabile în Ochii lui Dumnezeu, vor fi justificate iar acest lucru va include orice formă a răului.

Păcatul nu va fi amintit niciodată în noua biserică mondială care urmează să vină, iar faptele celor care doresc să susțină Cuvântul lui Dumnezeu vor deveni ilegale. Și astfel înțelepciunea, un Dar de la Dumnezeu, va lipsi din societatea voastră atunci când rasa umană va îmbrățișa fapte care sunt condamnate de Dumnezeu.

Dacă lumea vă spune că ar trebui ignorat Cuvântul lui Dumnezeu, și insistă să participați la fapte care reprezintă păcate de moarte, atunci Eu nu vă pot salva. Omul este îndemnat să aplaude fiecare lege vicleană care neagă Cuvântul lui Dumnezeu și dușmanii Mei sunt extrem de activi în a modifica cursul istoriei.

Toate lucrurile bune care se trag din credința Creștină vor dispărea în curând până când va veni și ziua când veți fi persecutați pentru că primiți Sfintele Sacramente. Dar pentru fiecare faptă nelegiuită a acelora care Mă disprețuiesc, Dumnezeu va revărsa Duhul Său peste ai Săi pentru a contracara acest rău. Dacă El nu ar face astfel, ar fi puține speranțe de salvare a copiilor Săi din strânsoarea întunericului. Satana și-a manifestat influența în fiecare colț al pământului. Cei pe care îi seduce sunt de bunăvoie agenții lui și ei sunt încântați atunci când înlătură orice opoziție ce vine de la poporul lui Dumnezeu, astfel ca ei să poată să îngenuncheze lumea. Dar Dumnezeu, datorită iubirii Sale pentru voi, se va asigura că Înțelepciunea dată omului prin Puterea Duhului Sfânt devine armura prin care slujitorii Săi fideli vor conduce oamenii departe de fumul Satanei.

Lumina lui Dumnezeu va străluci cu putere printre oamenii Săi și sub protecția Sa ei vor susține Cuvântul Său și îi vor conduce pe alții la Duhul înțelepciunii. Sufletele care Mă cunosc cu adevărat vor fi atrase de Darul înțelepciunii lui Dumnezeu, căci ea va străluci ca soarele și va aduce mângâiere tuturor oamenilor lui Dumnezeu care vor fi disprețuiți atunci când mărturisesc deschis iubirea lor pentru Dumnezeu.

Răul nu poate înfrânge și nici nu va înfrânge Darul înțelepciunii pe care Dumnezeu îl va revărsa curând peste toți cei care îl iubesc. Atunci nimic nu va sta în calea lui Dumnezeu când El va păși înainte pentru a atrage fiecare națiune în Brațele Sale iubitoare și liniștitoare.

Tuturor religiilor, tuturor sufletelor, tuturor națiunilor le va fi dat Darul înțelepciunii. Dar, acesta nu va putea fi primit decât de cei care îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu, căci numai prin iubirea lor pentru El vor putea ei să se roage pentru aceia care nu vor să aibă nimic de a face cu El.

Al vostru Isus