Duminică, 25 ianuarie 2015 la ora 15:45

Mult iubita Mea fiică, Intervenția Mea pentru a deschide ochii copiilor Mei către Dragostea iubitului Meu Fiu, Isus Cristos, se apropie.

Eu îi iubesc pe toți copiii Mei și voi chema pe fiecare bărbat, fiecare femeie și copil de peste șapte ani în Lumina Milostivirii Fiului Meu. Pregătiți-vă pentru Intervenția Mea pentru că ea va veni mai curând decât credeți și fiți recunoscători pentru acest Măreț Dar. Lupta spirituală pe care o vedeți în lume este evidentă pe pământ iar bătălia se va declanșa între dușmanii Mei – care încearcă să îi reducă la tăcere pe aceia care refuză să se lase atrași în minciuni –, și cei care nu Îl trădează pe Fiul Meu.

Când Mâna Dreptății Mele va cădea, ea va pune la încercare credința tuturor acelora care spun că sunt pentru Fiul Meu – și numai aceia care doresc să urmeze Crucea vor rămâne destul de puternici pentru a proclama Adevărul. În curând pânzele de păianjen vor fi îndepărtate și moștenirea voastră în toată splendoarea ei vă va fi făcută cunoscută. Dușmanii Mei vor respinge în mare parte această Intervenție și vor lupta până la capăt pentru a-L nega pe Isus Cristos.

Eu voi îmbrățișa fiecare persoană, rasă, credință și religie în Lumina Fiului Meu și mulți Îl vor vedea pe El. Aceasta va însemna, ca urmare, că mulți se vor converti și vor cere dreptul de a trăi viața eternă în Gloria Împărăției de pe pământ a Fiului Meu.

Eu am promis că Fiul Meu Își va ocupa Locul pe Tronul Său și acest lucru se va împlini. Aceia care nu doresc să fie parte a Împărăției Sale vor alege bazându-se pe voința lor liberă, pe care Eu am dat-o fiecăruia dintre voi.

Eu, iubitul vostru Tată, Creator a toate câte sunt și vor fi, vă implor să nu risipiți acest drept din naștere al vostru. Dacă o veți face, veți fi devorați de satana, care este pe cât de nemilos pe atât de mincinos, înșelător și acuzator. Vouă vi se dă un Dar pe care nicio generație dinaintea voastră nu l-a primit și trebuie să vă rugați ca să vi se dea Harurile pentru a accepta Favoarea Mea.

Veniți în Lumină, pentru că dacă nu o veți face veți fi orbiți pentru eternitate de întuneric. Aceasta Mi-ar sfâșia Inima în două și nu doresc să pierd pe niciunul dintre voi.

Vă Binecuvântez. Vă îndrum prin această Sfântă Misiune care vi se dă prin Sfânta și Binecuvântata Treime, așa cum a fost prezis.

Tatăl vostru iubit,
Dumnezeu Cel Preaînalt