Miercuri, 28 ianuarie 2015 la ora 17:00

Mult iubita Mea fiică, Eu am fost aruncat în pustie și Mă simt nefericit în Suferința Mea din cauza modului în care Creștinismul este umilit în lumea întreagă.

Glasul Meu nu mai este decât o șoaptă în mijlocul răcnetelor bestiei și ale celor care Mă disprețuiesc. Aceste voci ale nemulțumirii se vor multiplica și vor îneca Cuvântul, care a provenit din Viața Mea. Eretici, păgâni, falși vizionari și falși profeți, trădători și iubitori de arginți se vor ridica la unison ca să se răscoale împotriva Mea. Cei care calcă pe Urmele Mele vor fi oropsiți și împovărați cu greutatea Crucii Mele și vor avea de urcat muntele cel abrupt dacă vor prețui toate cele ce Eu i-am învățat.

Sfânta Biblie va deveni aproape imposibil de găsit, înainte ca ea să dispară cu totul. Vor fi făcute toate încercările de a-L nega pe Dumnezeu, până ce Cuvântul va fi înlocuit de doctrina întunericului. Voi, cei care credeți în Mine, Isus al vostru, nu trebuie să vă plecați niciodată în fața a nimic ce nu vine de la Mine. Doar Eu vă ocrotesc de rău și doar prin Mine veți găsi Mântuirea Veșnică.

Să fiți atenți la rugăciunile false care vi se vor prezenta, pentru că ele nu vor fi inspirate de Duhul Sfânt și voi trebuie să le evitați. Un cuvânt oricât de mic, o mică exprimare sau o simplă omisiune, ici și colo, pot face dintr-o rugăciune o falsitate. Răul este un ucigaș tăcut al sufletului și nu este ușor de identificat atunci când el este mascat ca fiind Adevărul. Este timpul să vă curățați grădina de buruieni și să rămâneți fideli la tot ce Eu v-am învățat, căci orice alt lucru este irelevant și vă poate face să vă pierdeți credința.

Credința în Mine și încrederea în Promisiunea Mea de a veni din nou, în Mare Slavă, nu trebuie să fie niciodată date la o parte în favoarea lucrurilor cu care vă răsfață falșii profeți, vrăjitorii, păgânii și ereticii. Dușmanii Mei muncesc din greu ca să vă înșele și cei mai mulți dintre ei știu foarte bine Cine Sunt Eu, dar vor cu orice preț ca voi să Mă respingeți. Voi trebuie ca, atunci când Mă chemați, să rămâneți precum un mic copil încrezător, iar Eu vă voi conduce pe Calea către Împărăția Mea. Eu vă voi proteja pe voi toți cei care vă încredeți total în Iubirea Mea și în Voia Mea Sfântă. Numai atunci pot Eu să intervin pentru a-i spulbera pe dușmanii Mei și pentru a răspândi Adevărul, astfel ca lumea cea nouă care va urma să fie locuită de toți copiii lui Dumnezeu.

Încrederea, credința, speranța și iubirea sunt cele care contează dacă vreți să găsiți tăria de a rămâne alături de Mine. Iubirea pentru Mine, fără să puneți nicio condiție, vă va câștiga Haruri Mari în parcursul vostru către Împărăția Mea – către lumea care nu va avea sfârșit.

Iubitul vostru Isus