Miercuri, 04 februarie 2015 la ora 20:06

Mult iubita Mea fiică, în aceste timpuri ura împotriva tuturor lucrurilor bune, care provin de la Dumnezeu, incluzând și Sfântul Său Cuvânt, este puternică. Iubirea din inima omului, care este prezentă în mod natural în sufletul fiecărui copil născut pe lume, s-a transformat în răceală în inima umanității.

Caritatea și iubirea față de celălalt s-au evaporat și, după cum a fost prezis, omul se va întoarce împotriva fratelui, surorii, tatălui, mamei și vecinului său, în timp ce bătălia finală pentru suflete va atinge apogeul. Cel bun, cel blând și cel smerit va fi călcat în picioare iar cei răutăcioși și lipsiți de iubire în sufletele lor îi vor brutaliza pe cei care îndrăznesc să spună Adevărul.

Tatăl Meu, din a cărui Sfântă Poruncă vorbesc Eu lumii, M-a însărcinat să emit acest avertisment. Pregătiți-vă să Mă întâlniți, pentru că în curând cerul se va despica și Focul Duhului Sfânt va fi asupra voastră. Cei cu inimile pline de duioșie și ale căror suflete sunt pline de iubire pentru ceilalți vor fi recompensați cu Darurile pe care Eu le voi aduce cu Mine în acea zi. Celorlalți, Eu le spun acestea. Pentru fiecare act nelegiuit, cuvânt sau faptă de care sunteți vinovați și pentru durerea pe care ați provocat-o altora, voi veți suferi durerea nedreptăților voastre așa cum se văd ele prin Ochii Mei. Pentru că atât de mulți vor fi șocați atunci când își vor vedea starea sufletului lor, Eu vă cer să nu vă temeți. Încredeți-vă pur și simplu în Milostivirea Mea. Eu vin nu ca să vă pedepsesc sau să vă judec, ci ca să trezesc în voi iubirea pentru Mine pe care voi ați pierdut-o.

Veniți cu toții, timpul Intervenției lui Dumnezeu este aproape și cei care își pregătesc sufletele prin actul reconcilierii și al Confesiunii vor fi scutiți de durerea purificării.

Isus al vostru