Duminică, 08 februarie 2015 la ora 21:31

Mult iubita Mea fiică, pentru că Duhul Sfânt este impregnat în toate aceste mesaje, Cuvântul Meu se răspândește ca fulgerul, așa cum era în Timpul Meu de pe pământ. Iuțimea cu care se răspândește Duhul Sfânt este dincolo de puterea de înțelegere a omului muritor. Și, așa cum Paracletul, prin Puterea lui Dumnezeu, cuprinde sufletele tuturor acelora care au umilință în inimile lor, tot astfel și spiritul răului Îl urmează oriunde acesta este prezent.

Spiritul răului este mai puternic decât voința omului, dar este neputincios împotriva copiilor lui Dumnezeu care își pun toată încrederea în Dumnezeu. Spiritul răului va avea întotdeauna un scop și acela este de a înșela. Satana, marele înșelător, se va folosi de mândria prezentă în suflet pentru a-l convinge pe om că rațiunea sa imperfectă poate hotărî ce este bine și ce este rău. Victima va crede că deține controlul propriului său destin și că prin urmare credința sa, atâta câtă o are, este neimportantă.

Libertatea de conștiință poate duce sufletele slabe la respingerea Existenței lui Dumnezeu. Alte suflete, care acceptă Existența lui Dumnezeu, vor permite ca opiniile lor personale să impună propria lor interpretare despre Cine este Dumnezeu și despre felul în care Dumnezeu le răspunde păcătoșilor. În ambele cazuri, ei vor respinge Autoritatea lui Dumnezeu în favoarea a ceea ce vor ei să creadă. Mândria lor îi va duce la pieire.

Diavolul este foarte viclean și va spune acestor suflete “faceți ce vă dictează conștiința” și îi va convinge să dea întâietate conștiinței lor față de Cuvântul lui Dumnezeu. O, cât de ușor de manipulat este omul care, din cauza păcatului, cade pradă acestei înșelăciuni. Eu vă întreb, cine sunteți voi, cei care hotărâți că știți mai multe despre Mine decât ceea ce v-am învățat Eu? Învățăturile Mele sunt clare, precise și nu se schimbă niciodată. Dacă nu puteți avea încredere în Cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu Îl puteți iubi cu adevărat. Prin libera voastră voință voi alegeți în ce să credeți. Dar omul care distorsionează Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca acesta să se potrivească foarte bine opiniei sale despre Cuvântul Meu și să corespundă nevoilor sale personale, este omul care va ceda ispitei celui rău.

Oriunde este apărat Cuvântul Meu, diavolul va da târcoale așteptând să devoreze sufletele care prețuiesc propriile lor vederi și opinii mai mult decât Cuvântul lui Dumnezeu. Toți oamenii care rămân ferm atașați Adevărului vor avea de înfruntat teribile încercări din partea înșelătorului, care va face neîncetat eforturi să îi ducă în rătăcire. Și astfel, pretutindeni unde Duhul Sfânt Își întinde Aripile, spiritul răului Îi va călca pe urme la fiecare pas. Neobosit, frustrat și hotărât, el va chinui acele suflete care au fost binecuvântate de Puterea Duhului Sfânt.

Nu veți afla spiritul răului încercând să înșele sufletele pe care deja le-a cucerit, pentru că ele nu îi trebuiesc. Un om care Mă iubește și urmează Cuvântul lui Dumnezeu este vulnerabil pentru că el este cel mai râvnit premiu. Totuși, nu trebuie să credeți că doar prin credința voastră sunteți destul de puternici pentru a face față acestor atacuri, pentru că fiecare dintre voi este păcătos. Și, ca păcătoși, dacă nu vă curățați sufletele prin spovedanie în mod regulat, Mă veți trăda și voi, pentru că nu veți fi îndeajuns de puternici în voi înșivă pentru a rezista presiunii de a Mă renega.

Să nu uitați niciodată avertizările Mele. Sunteți în mijlocul celei mai mari bătălii spirituale a tuturor timpurilor. Doar cei mai pregătiți, cei mai puternici și cei cu sufletele cele mai pure îi vor supraviețui.

Al vostru Isus