Miercuri, 04 martie 2015 la ora 22:12

Mult iubita Mea fiică, Glasul Meu a fost redus la tăcere de spiritul întunericului tocmai când omenirea avea mai mare nevoie de Mine.

Bătălia spirituală este acerbă și este dusă de Împărăția Mea împotriva forțelor celui rău. Totuși mulți oameni sunt orbi la toate acestea pentru că spiritul răului răspândește o nouă falsă doctrină care, în aparență, va fi văzută ca fiind populară, admirată, salutată și aplaudată de aceia care pretind că rostesc Cuvântul Meu, însă aceasta nu vine de la Mine.

Cel rău este precaut, viclean și prefăcut, astfel că atunci când agenții săi prezintă o nouă abordare a Învățăturilor Mele, voi puteți fi siguri că ele vor fi înfățișate într-un mod ademenitor care va părea a fi corect. Puterea dușmanilor Mei înăbușă Credința poporului Meu, care nu vede ce i se pune în față.

Confuzia nu vine de la Mine. Cuvântul Meu este clar, Învățăturile Mele sunt veșnice. Omenirea a îmbrățișat umanismul și ateismul ca substitut al Meu. Eu am fost dat la o parte și numai anumite părți ale Cuvântului Meu sunt tolerate, în timp ce alte părți ale sale au fost răstălmăcite pentru a se potrivi nevoilor păcătoșilor care vor să-și justifice nelegiuirile. Ei pot să-și aprobe între ei ereziile, însă Eu sunt atoatevăzător și Eu îi voi judeca pe Creștini după felul în care ei resping Cuvântul Meu și după cum adoptă faptele care sunt împotriva Mea.

În lume Creștinii sunt degrabă ostracizați și vor îndura o mare suferință din cauza urii care există în lume împotriva Mea. Eu sunt disprețuit de cei care odată Mă cunoșteau dar care acum M-au respins. Abia dacă mai sunt tolerat de către cei care știu Cine Sunt Eu dar care resping unele dintre Învățăturile Mele din cauză că Adevărul îi deranjează.

Eu am fost ocolit de mulți în Timpul Meu de pe pământ, mai ales de către acele suflete orgolioase care păstoreau Turma Mea în temple. Ei predicau Cuvântul lui Dumnezeu dar nu le plăcea să audă Adevărul de pe Buzele Mele, ale Adevăratului Mesia.

Astăzi, există slujitori ai Mei neloiali care nu aderă la Adevăr. Mulți dintre ei nu mai acceptă Cuvântul Meu Sfânt care, asemeni apei unui izvor, este limpede precum cristalul. Ei au murdărit apa care țâșnește din Duhul Sfânt, iar sufletele inocente vor bea din ea. Adevărul va fi distorsionat și mulți vor fi forțați să înghită doctrina întunericului, care va străluci orbitor precum o stea luminoasă. Noua doctrină falsă nu va avea nimic de-a face cu Mine și numai cei care cred în Preasfânta Biblie și care refuză să se abată de la ea vor găsi Viața Veșnică.

Eu am venit să vă aduc Adevărul pentru a vă salva iar voi pentru asta M-ați răstignit. Totuși, prin Moartea Mea pe Cruce, Eu am învins moartea. Tot ce am făcut Eu era pentru voi și tot ceea ce rezultă din Victoria Mea asupra morții tot al vostru este. Viața trupului devine a voastră când credeți în Mine iar sufletul vostru va trăi veșnic. Însă dacă Mă respingeți înainte de A Doua Mea Venire, nu veți fi pregătiți să Mă primiți. Dacă acceptați minciunile deși deja cunoașteți Adevărul Cuvântului Meu, veți cădea în disperare. Iar acum Eu voi fi răstignit încă o dată și de data asta puțini vor jeli Trupul Meu – Biserica Mea – deoarece, pe când voi veni Eu în Ziua cea Mare, voi Mă veți fi părăsit. Veți uita de Mine, însă impostorul va fi idolatrizat, adorat și aplaudat precum un rege, în timp ce Eu voi zăcea aruncat în șanț și călcat în picioare.

Numai prin Puterea Duhului Sfânt vor fi capabili adevărații Mei discipoli să reziste în această bătălie pentru suflete, iar Eu vă dau toate Harurile pentru a vă deschide ochii spre Adevăr și pentru a împiedica înșelăciunea să vă devoreze.

Devotații Mei slujitori sfințiți, care rămân loiali Cuvântului Meu, se vor ridica și vă vor călăuzi pe Calea Adevărului. Acești curajoși slujitori sfințiți ai Mei vor primi Haruri extraordinare pentru a le da creștinilor posibilitatea să vadă clar diferența dintre bine și rău. Prindeți curaj, voi toți, și să știți că aceste Haruri sunt acum revărsate asupra acestor slujitori ai Mei, căci fără să fiți conduși de ei vouă v-ar fi foarte greu să proclamați Adevărul.

Eu vă iubesc pe toți. Eu nu vă voi părăsi niciodată. Vă trag spre Mine și insist să recitați Rugăciunile Cruciadei Mele pentru a primi Binecuvântările care vă sunt necesare în călătoria ce vă așteaptă. Duhul Sfânt se odihnește asupra voastră și voi veți fi înzestrați cu toate Darurile posibile pentru a vă susține devotamentul față de Mine.

Întotdeauna chemați-Mă să vă ajut, să vă dau curaj, tărie și capacitatea de a-i trata pe dușmanii voștri cu iubirea și compasiunea necesare dacă este să deveniți adevărați discipoli ai Mei. A-i iubi pe dușmanii Mei nu înseamnă însă a le accepta ereziile. Vă cer de asemenea să refuzați să vă implicați în orice fel de ură în Numele Meu Sfânt.

Proclamați Cuvântul Meu. Nu este nevoie să îl apărați.

Iubitul vostru Isus Cristos,
Salvatorul și Mântuitorul întregii Omeniri