Sâmbătă, 30 iulie 2011 la ora 15:30

Fiica Mea preaiubită, sunt momente când crezi că nu vei fi capabilă să înduri încercările pe care le primești din cauza mesajelor Mele, însă nu trebuie să te temi. Nu trebuie să încerci sentimentul de teamă. Dacă Mă lași în primul rând să îți alung teama, încrezându-te complet în Mine, atunci vei fi liberă.

O, fiica Mea, cum au uitat copiii Mei puterea Împărăției Dumnezeiești. Dacă ar putea, chiar și pentru o clipă, să pună jos scutul lor, atunci ar fi capabili să vadă clar desfășurându-se în fața lor fragmente din planul Meu dumnezeiesc pentru omenire. Acest scut, scutul inteligenței omenești dirijat de logica umană și care, la rândul său, este favorizat de progresul pe care omul l-a făcut prin știință, nu este decât o iluzie. Pare a fi solid, dar este lipsit de substanță. Totuși, omul crede că acesta îi oferă protecție în fața Adevărului, a Adevărului Prezenței Divine a lui Dumnezeu.

Scutul vostru, copiii Mei, prin care Mă țineți pe Mine și învățătura Mea departe de viețile voastre, va duce la căderea voastră. Cu timpul acesta nu vă va mai oferi apărare și va arde atât de repede, instantaneu, ca un foc de paie, și voi veți fi dezgoliți. Goliciunea voastră vă va dezvălui în cele din urmă înșelăciunea pusă la cale de Satana și toate promisiunile lui deșarte privind siguranța lumească, care în realitate nu există. Încăpățânarea omului de a nu accepta existența Tatălui Meu Etern va fi cauza exilării lui în întuneric.

Când veți vedea lumina Mea, Flacăra Iubirii Mele materializându-se în cer, să nu aveți îndoieli. Aceasta nu va fi o iluzie. Va fi realitate, și voi trebuie să vă smeriți, ca să vi se deschidă ochii către Adevăr. Nu vă întoarceți ochii și nu vă ascundeți cu frică. Trebuie să salutați Prezența Mea ca pe o ultimă șansă pentru salvarea voastră. Sunt Eu cel care vine să vă cuprindă în Brațele Sale. Eu, Mântuitorul vostru, sunt cel care vine încă o dată, să vă întoarcă de pe marginea prăpastiei întunericului și deznădejdii. V-am spus că Eu nu vă voi părăsi niciodată. Nu vă voi lăsa niciodată la mâna satanei, pentru că voi nu-i aparțineți lui. Voi Îmi aparțineți Mie și Tatălui Meu Veșnic, Creatorul vostru.

Când veți vedea Flăcările Slavei Mele pe cer, să fiți fericiți. Toate îndoielile pe care le-ați simțit vreodată în legătură cu Existența lui Dumnezeu Tatăl, vor dispărea. Pentru ca să puteți transforma spre binele vostru și spre salvare acele haruri pe care le aduce Marele Avertisment în sufletele voastre, trebuie să fiți mici în ochii Mei și trebuie să Îmi cereți să vă iert pentru păcatele voastre. Atunci Iubirea Mea vă va inunda sufletul și vă veți întoarce la Mine și la casa voastră de drept.

Dacă vă împotriviți Milostivirii Mele, din aroganță sau rațiune intelectuală, veți fi pierduți.

Așteptați acum cu bucurie și entuziasm Milostivirea Mea, pentru că veți deveni din nou întregi. Veți fi renăscuți.

Mântuitorul vostru iubit, Isus Cristos