Duminică, 21 noiembrie 2010 la ora 15:00

Ascultați chemarea Mea, acum vorbesc către Bisericile din lumea întreaga. Toți copiii și credincioșii din lume Îmi aparțin. Dintre voi, mulți urmează învățăturile Bisericii și ale lui Dumnezeu, Creatorul vostru. Aceasta este bine. Mulți dintre voi interpretează învățăturile Tatălui Veșnic în diverse moduri. Se întâmplă așa din cauză că profeții încă de la început, au interpretat diferit învățăturile.

Cei mai mulți profeți au interpretat corespunzător învățăturile, însă cuvintele unora dintre profeți, au fost manipulate. Tuturor profeților li s-a dat învățătura adevărată. Totuși nu toți profeții au reușit să păstreze rămânerea adepților lor pe calea Vieții Veșnice.

Toate căile duc la Dumnezeu, la Creatorul omenirii. Credincioșii lui Dumnezeu interpretează diferit învățăturile, ceea ce duce la confuzie. Când se instalează confuzia, există doar o singură cale, aceea de a simplifică credința. Pur și simplu credeți și slăviți-L pe Creatorul vostru.

Fac apel către toate Bisericile lumii, fiecare cult, religie, să se roage pentru omenire și mai ales pentru necredincioși – acum ! Iubirea lui Dumnezeu n-are nimic de a face cu distrugerea vieții umane. Nici un singur om n-are dreptul ca în numele Meu sau în numele Tatălui Meu Veșnic, să ia o viața. Mai degrabă adunați-vă și uniți-vă în iubirea față de Creatorul vostru și faceți front comun împotriva celui rău, care va apărea repede printre voi.

Copiii Mei, vă amintesc poruncile lui Dumnezeu, cele 10 porunci pe care Tatăl Veșnic le-a dat prin Moise, slujitorul Sau sfânt și devotat. Aceste reguli au fost concepute ca să-i învețe pe copiii lui Dumnezeu cum trebuie să-l cinstească pe Dumnezeul lor ca să fie conduși către adevăr. Foarte mulți oameni au uitat deja cele Zece Porunci. Și aceia care nu le-au uitat, doar rar se mai gândesc ce înseamnă ele în realitate. Aceia care nu înțeleg cele Zece Porunci, le interpretează greșit și astfel se îndepărtează de adevăr. Acestora le spun următoarele: Vă rog citiți și înțelegeți cele Zece Porunci, sau riscați să stârniți mânia lui Dumnezeu. N-aveți voie să diluați înțelesul poruncilor ascunzându-l în spatele unei false iubiri sau false compasiuni, ori prin justificarea păcatelor față de ceea ce v-a fost spus.

Prima poruncă vă spune să adorați doar un singur Creator, Tatăl Meu Veșnic, și să ocoliți idolatria. Însă prima Mea poruncă a fost călcată în picioare spre folosul falșilor dumnezei. Prin falși dumnezei nu înțeleg neapărat pe acei oameni care sunt în poziții sus puse ori pe aceia care se scot pe ei înșiși în evidență pentru ca voi sa vă aruncați in extaz la picioarele lor. Da, aceasta este o ofensă care Îl supără tare pe Dumnezeu. Însă idolatria despre care Eu acum vă vorbesc, nu este altceva decât iubirea pe care o simt oamenii pentru putere și bani, care îi poate duce pe copiii Mei la deznădejde. Această deznădejde îi duce la încălcarea altei legi: păcatul obsesiei de sine. Dorința cu care vă căutați drumul în viață in detrimentul sufletului vostru vă va duce la distrugere. Iubirea de sine nu este iubire, ci vanitate. Totuși aceasta este o învățătura foarte populară în lumea de azi. Voi, sub masca falsei compasiuni, vă înălțați pe voi înșivă și îl negați pe Dumnezeu. Lipsa smereniei vă va aduce distrugerea. Când vă puneți pe voi înaintea altora, atunci vor fi oameni care vor avea de suferit. Poruncile nu trebuie să fie niciodată încălcate. A vă justifica păcatele cu argumente omenești este o absurditate.

Obsesia Celebrității

Tinerii, cărora le lipsește îndrumarea de atât de mult timp, sunt acum absorbiți în abisul idolatriei în modurile pe care toată lumea le poate vedea. Idolii care sunt adorați de copiii Mei tineri, în marea lor majoritate nu sunt din Lumină. Mulți și-au vândut sufletul celui rău, fapt cu care se mai și laudă.

Apariția lor hipnotică îi convinge pe copiii Mei, prin muzică și cuvinte, că aceasta este singura cale de urmat. Imoralitatea lor atractivă îi încurajează pe discipolii lor să îi imite. Când fac asta, ei, copiii Mei, blochează Lumina pentru că și ei la rândul lor sunt absorbiți în întunericul etern. Obsesia pentru celebrități în lumea de azi înseamnă că ei, copiii Mei, sunt mereu nerăbdători în strădania lor de a atinge aceleași înălțimi de care pretind că se bucură cei care îl urmează pe Înșelător.

Veniți acum copiii Mei din toate crezurile și religiile. Uniți-vă și luptați pentru dreptul de a menține credința în Dumnezeu și în Tatăl Veșnic, pentru dreptul de a vă putea iubi unii pe alții, pentru dreptul Iubirii curate, Iubirea lui Dumnezeu, Tatăl Veșnic, Creatorul Cerului și al Pământului.

Mântuitorul vostru iubitor și Judecătorul vostru drept, Isus Cristos