Sâmbătă, 13 august 2011 la ora 17:00

Convertirea, fiica Mea, trebuie să fie o prioritate acum pentru copii Mei, ca ei să le vorbească altora despre mesajele Mele date lumii. Copii Mei, chiar și un singur suflet pe zi Îmi aduce mare bucurie, atunci când alții încep să-și deschidă ochii în fața Adevărului.

Fiica Mea iubită, când omul este atât de ocupat în fiecare zi, rămâne puțin timp pentru rugăciune în viața lui. Rugăciunea, copiii Mei, poate însemna o clipă, o oră, un cuvânt sau orice fel de comunicare cu Mine. Nu contează locul în care omul Mi se adresează. Acesta poate fi în casă, în grădină, în mașină, la locul de muncă precum și în biserica Mea. Locul în care vorbiți cu Mine nu este important, deși Îmi faceți mai mult pe plac atunci când vorbiți cu Mine în casa Mea.

Multe persoane cred în mod eronat că Eu nu pot auzi gândurile lor, nu simt durerea, întristarea sau bucuria lor. Nu-și dau seama oare că ele au fost create de către Tatăl Meu, Cel Atotputernic, Creatorul a toate câte sunt? EL, Cel care știe totul, vă cheamă pe toți să vă opriți doar pentru o clipă pe zi. Cereți ajutorul Meu pentru a vă întări. Doar un singur moment este tot ceea ce vă cer, acest moment prețios, când apelați la Mine să-Mi permiteți să intru în sufletul vostru prin puterea Duhului Sfânt. Chiar și doar o șoaptă prin care apelați la ajutor Meu va fi auzită. Dacă nu mă chemați, Eu nu pot răspunde, pentru că niciodată nu aș interfera cu libera voastră voință.

Eu sunt ca un Tată care privește la un grup de copii care se joacă. Cu toții preocupați, aleargă, vorbesc între ei, uneori râd, alteori se ceartă. Cei mai mulți copii răspund la chemarea adulților, când ei le cer să fie atenți. Dar unii sunt încăpățânați, întorc spatele și refuză să facă ceea ce li se cere. Unii copii sunt afectuoși, alții mai puțin. Câțiva vor arăta ură absolută, în pofida vârstei fragede. Cu toate acestea, atunci când mă uit la copiii Mei în lumea de azi, Eu văd ură și chiar mai rău, indiferență totală față de Existența Mea, Isus Cristos, Mântuitorul lor iubitor. Mulți urăsc chiar și sunetul numelui Meu.

În timpurile pe care le trăiți, copii, se poate observa existenta unui grup nesupus al copiilor Mei, indisciplinați, care cred că lumea întreagă este a lor și pot să o controleze, să facă abuzuri sau chiar s-o distrugă, așa cum cred de cuviință. Nu se arătă considerație față de Tatăl, Creatorul Tuturor lucrurilor. Atât de arogant este omul astăzi, încât el crede că provine dintr-o ierarhie chiar mai înaltă decât cea a Tatălui Meu Veșnic. Așadar, el continuă să caute mai multe informații despre originile sale, chiar dacă Adevărul a fost în fața lui tot timpul. Atât de mult timp este irosit cu preocupări lipsite de valoare. Vise fără valoare, toate fabricate de către mințile acelor oameni de știință a căror mândrie față de propria lor inteligență, un dar de la Dumnezeu Tatăl, constă în faptul că ei cred că vor găsi date noi despre originile lor.

De ce nu-și dau seama acești copii că pământul a fost creat pentru om? Nici o altă planetă nu poate fi locuită de om, pentru că acesta nu face parte din planul Tatălui Meu. Cât de nechibzuit poate fi omul atunci când încearcă să umple golul spiritual din sufletul său. Toată hrana și împlinirea pot fi ale lui, dacă el se așază și acceptă Adevărul. Adevărul cu privire la existența lui Dumnezeu, Tatăl Veșnic, Creatorul Universului.

Mântuitorul vostru  iubit, Învățătorul și Judecătorul drept, Isus Cristos